Navegació

La navegació és un dels trets fonamentals de la web. De fet, la navegació us permet visitar les diferents pàgines d'un lloc web i trobar la informació que necessiteu que, d'altra manera, romandrien ocultes dins del servidor i, per tant, inaccessibles. El que tractarem d'explicar en les dues pràctiques següents és:

  • primer, en aquesta pràctica, la diversitat dels tipus de navegació i,
  • finalment, a la pràctica 4, es mostraran quins són els estils més apropiats per representar aquests diferents tipus de navegació al lloc web.

Tipus de navegació

La navegació global d'un lloc web és aquella que apareix en cadascuna de les pàgines del lloc web i proporciona els enllaços a les pàgines principals. Veieu els següents exemples de menús de navegació global de disposició horitzontal i ubicats a la capçalera de la pàgina.

Navegació global del lloc web de la GENCAT

Navegació global del lloc web d'Apple

Navegació global del lloc web de la XTEC

Navegació global del lloc web de 37 Signals

Navegació global del lloc web de A List Apart

La navegació secundària és aquella que, generalment, acompanya la navegació global i té com a objecte proporcionar una llista d'enllaços a pàgines o recursos d'interès -interns o externs- al lloc web i que complementen i enriqueixen l'accés de la informació.

Aquesta navegació secundària acostuma a disposar-se de forma horitzontal i en una de les columnes laterals del disseny de la pàgina. Veieu els següents exemples:

Navegació secundària de la pàgina principal de la XTEC

Navegació secundària de la pàgina principal de la GENCAT

La navegació local, com el seu nom indica, ajuda als usuaris i a les usuàries a trobar informació relacionada amb el contingut de la pàgina. És recomanable l'ús de la navegació local quan l'extensió de la pàgina és suficientment àmplia per ajudar als usuaris a trobar un fragment o secció del contingut. Un exemple de navegació local serien les taules de continguts que trobeu a la Viquipèdia.

No és pas una broma. En anglès aquesta expressió feta rep el nom de breadcrumb trails i el significat té relació amb la història de Hansel i Gretel, és a dir, és un tipus de navegació que ajuda als usuaris a no perdre el fil del recorregut de la navegació. Un exemple seria el que ofereix Apple a la botiga:

Es a dir, es tracta d'una navegació que destaca l'element de la web que s'està visitant.

Cercador

Él cercador d'una web és una de les eines de navegació indirecta. El motor de cerca us proporcionarà una llista d'enllaços apuntant a continguts sensibles a l'expressió de cerca. En general, aquest formulari de cerca, per ser completament funcional, necessita que els continguts estiguin indexats per un motor d'indexació propi. Si no és així, s'acostuma a utilitzar els motors de cerca generals (Google, Bind, Yahoo!) apuntant a la pàgina. Veieu exemples de barres de cercadors.

Cercador de la GENCAT

Cercador de la XTEC

Cercador del diari de La Vanguardia

Paginació

La tècnica de la paginació us permet dividir una informació extensa en conjunts més petits i, per tant, representables en una pàgina web. L'exemple més evident i proper és quan feu una cerca a Google Search. Si el resultat és superior a 10 entrades, Google afegeix la paginació al final de la pàgina

Fixeu-vos que la paginació acostumen a incorporar elements que us ajudaran a situar-vos en quina de les pàgines us trobeu com els indicadors de navegació per anar endavant o endarrere, com els indicadors de navegació per anar a la primera o última pàgina. Veieu els següents exemples:

Pàginació del cercador Merlí

Pàginació de la Prestatgeria

Aquest tipus de navegació no és necessari si el nombre de pàgines d'un mateix tema o el volum d'informació és petit.