Objectius

Els objectius principal d'aquest mòdul són els següents:

  • Projectar l'estructura general del lloc web.
  • Compondre els elements bàsics de la pàgina gràcies a la planificació mitjançant el disseny d'un prototip.
  • Identificar i nomenar els diferents conceptes i estils de la navegació de la web.
  • Descobrir el color i la tipografia com a recursos expressius.

Continguts