Rúbrica d'una pàgina web

Aquesta és una rúbrica o pauta de valoració d'una pàgina web, que ofereix ítems o indicadors d'anàlisi dels diferents aspectes que intervenen en la producció de la web en àmbits com el disseny, continguts i desenvolupament. És una rúbrica orientativa i que us servirà de referència a mesura que aneu completant les diferents fases de la creació del projecte web.

Categoria Verd Groc Vermell
Missió de la web Els elements textuals i visuals de les pàgines del projecte expliquen amb claredat i precisió la missió del web Els elements textuals i visuals de les pàgines del projecte expliquen la missió del web però de manera vaga i imprecisa Les pàgines del projecte no ofereixen una informació clara de la missió del web
Consistència de la web Totes les pàgines de la web mantenen una coherència a nivell de continguts, estil i aspecte visual Algunes pàgines de la web no mantenen la coherència del conjunt de la web La web no té cap coherència visual ni a nivell de continguts
Títol de les pàgines web Totes les pàgines tenen un títol descriptiu i adequat al contingut i missió del lloc web Totes les pàgines tenen un títol però inadequat amb el contingut del lloc web Alguns documents o cap del lloc web tenen títol
Favicon Tots els documents del lloc web presenten el favicon com a distintiu de la marca Alguns documents o cap del lloc web tenen favicon
Gramàtica, ortografia i tipografia Només excepcionalment inclou alguna errada Presenta moltes errades Inclou algunes errades
Drets d'autoria Es citen les fonts d'informació de manera adequada. Només s'inclouen imatges de domini públic o bé aquelles que tenen permís de l'autor o pertanyen a una llicència Creative Commons Es citen les fonts d'informació, però s'utilitzen imatges sense permís. No es citen les fonts d'informació.
Infraestructura L'elecció de l'infraestructura web és idònia en relació als objectius del projecte L'elecció de l'infraestructura web no és l'adequada per consolidar els objectius del projecte
Navegació La navegació de la web permet cercar i trobar l'informació de la web correctament i amb precisió Alguns ítems de navegació dificulten el procés de cerca d'informació La navegació de la web no ajuda a trobar l'informació correctament
Enllaços externs 1) No hi ha cap enllaç trencat i les pàgines i imatges a les que apunten estan disponibles No hi ha cap enllaç trencat, però alguns enllaços apunten a pàgines no actualitzades Hi han enllaços trencats i pàgines no actualitzades
Enllaços interns (anchors)2) Tots els enllaços interns apunten correctament a cadascuna de les parts de la pàgina que fan referència Alguns enllaços interns apunten equivocadament a parts del document que fan referència Enllaços internes erronis o absència d'enllaços interns en pàgines de gran extensió de continguts
Pautes d'accessibilitat El lloc web segueix la majoria de les pautes d'accessibilitat del W3C-WAI fins aconseguir la doble A El lloc web segueix la majoria de les pautes d'accessibilitat del W3C-WAI fins aconseguir la primara A El lloc web no segueix cap de les pautes d'accessibilitat del W3C-WAI
Alternatives El lloc web proporciona alternatives al objectes media (imatges) como per als comportaments (Flash, Javascript, AJAX, Applets,…) El lloc web proporciona només alternatives a les imatges (mitjançant l'ús de l'etiqueta alt) però no a la resta de objectes media i comportaments El lloc web no proporciona alternatives als objectes media i comportaments
Navegadors El lloc web es veu correctament a tots els navegadors web, actuals i antics, i es llegeix sense problemes amb navegadors de dispositius mòbils com també amb navegadors textuals (Lynx) El lloc web no es veu correctament amb la família de navegadors IExplorer El lloc web no s'entén amb els navegadors textuals (Lynx)
Temps de càrrega Les pàgines del lloc web carreguen ràpidament Alguns documents no carreguen ràpidament per diferents motius (imatges i objectes media (Flash, Videos, Applets, Só,…) molts pesats) El lloc web és pesat i els temps de càrrega són excessius
Color Ús d'una paleta de colors harmònics pensant en termes d'accessibilitat: els colors de fons, el tipus de lletra i els enllaços visitats i no visitats formen una barreja de colors agradables i no resten valor al contingut i són consistents en totes les pàgines. Ús indiscriminat de colors sense respectar cap convenció o model cromàtic: els colors de fons, el tipus de lletra i els enllaços visitats i no visitats fan el contingut difícil de llegir o distreuen al lector.
Tipografia Els tipus de lletra són consistents, fàcils de llegir i de mides variats apropiats per als títols i el text. L'ús de diferents tipus de lletres (cursiva, negreta, subratllat) millora la lectura El tipus de lletra no és fàcil de llegir. No fa ús de cap tipus de lletra per millorar la lectura
Separació de l'estructura del disseny El lloc web separa l'estructura (HTML) del disseny amb fulls d'estils (CSS) El contingut es barreja amb la presentació visual. Ús de taules per a la maquetació visual
Validació de l'HTML3) El document valida Conté algunes advertències El document no valida
Validació del CSS4) El document valida Conté algunes advertències El document no valida
Seguretat Seguiment de les successives actualitzacions de l'infraestructura web que es fa servir En algun moment indeterminat es consulta les darreres actualitzacions de l'infraestructura web que es fa servir No hi ha cap seguiment de l'evolució de l'infraestructura que es fa servir
Portabilitat de les dades Les dades (el text i el media) es poden exportar a un format cru (XML, JSON, TXT) Algunes dades es poden exportar Les dades no es poden exportar a cap format
Impressió La web contempla un full d'estil d'impressió La web no contempla cap full d'estil d'impressió