Previsió dels continguts

Abans de plantejar els aspectes de disseny del lloc web és convenient determinar quins són els continguts que voleu proporcionar als visitants. Generalment aquests continguts els podeu separar en aquells que són clarament informatius i que no depenen d'una actualització constant i aquells dinàmics que són generats per tercers.

Per exemple, a continuació teniu un recull dels diferents continguts que acostumen a aparèixer en una web de centre:

El bloc informatiu conté aquella informació que defineix el centre. És un tipus de contingut que no s'acostuma a actualitzar amb freqüència i que es pot localitzar en seccions com:

 • Qui som? és un espai on generalment es fa una descripció del centre, la seva història, la missió i visió del centre en línies generals.
 • On som? espai on apareix la ubicació del centre. Hauria contenir la següent informació:
  • carrer, codi postal i municipi,
  • serveis de transports més propers al centre per arribar-hi,
  • localització geogràfica del centre,
  • enllaços a les webs dels transports de la ciutat (bus interurbà, ferrocarrils,…).
 • Espai de contacte:
 • telèfons i FAX del centre,
 • correu electrònic1),
 • formulari web per realitzar consultes, dubtes o plantejar qüestions sobre el centre.
 • Enllaços és una secció adreçada a tots aquells recursos o altres pàgines web de centre, com podrien ser pàgines d'interès per a l'equip docent de l'escola, per als alumnes, per als pares dels alumnes.
 • Secretaria: és un bloc dins del bloc informatiu. Tots els aspectes administratius del centre queden recollits en aquest bloc. Hi trobareu sovint dades relacionades amb:
  • horari d'atenció al públic,
  • dates de període d'inscripció,
  • menjador,
  • tràmits.
 • Càrrecs o organigrama de centre. Aquí es fa generalment una descripció, si s'escau, dels diferents departaments, equips docents, etc…
 • Òrgans de govern: relacionat amb el Consell Escolar, equip directiu, AMPA i alumnes
 • Estudis o oferta educativa: estudis que s'ofereixen, projectes específics que es desenvolupen en el centre, etc.
 • Calendari escolar: espai on el centre indica el calendari del curs lectiu. Les dates que calen indicar són:
 • inici de curs,
 • finalització de les classes,
 • vacances de nadal,
 • vacances de setmana santa,
 • festius de lliure disposició o elecció,
 • festius municipals,
 • festius nacionals,
 • Recursos humans
 • Horaris: espai on el centre indica la seva activitat educativa diària, de dilluns a divendres.
 • Galeria audiovisual: galeria d'imatges i videos del centre.
 • Enllaços a altre serveis web del centre: com per exemple un bloc dinàmic on es poden trobar, actualitzades de forma habitual:
  • notícies del centre,
  • el calendari d'esdeveniments d'àmbit mensual,
  • esdeveniments passats i d'interès per a la comunitat educativa del centre, etc.

Penseu què és important escollir els continguts d'acord a la missió o l'objectu de la web i com aquests continguts estaran representats en el conjunt de l'estructura del projecte.

1) cal encriptar aquesta informació per evitar SPAM