Requeriments del projecte

La primera fase del desenvolupament del la web pretén respondre un seguit de qüestions que us ajudaran a definir les característiques generals del projecte.

Missió de la web

En primer lloc us heu de preguntar quin missatge voleu comunicar als usuaris i usuàries que visitin la web. Si, per exemple, es parla de la web de centre, és lògic pensar que, en general, l'organigrama i estudis dels centres són semblants i, per tant, el contingut de la web pot ser semblant al d'un tauler informatiu de centre. Si bé aquesta funcionalitat és correcte, sabeu que la web avui en dia ha sofert successives transformacions que permeten que les pàgines actuïn com a espais de publicació on els usuaris i usuàries participen en l'edició i actualització dels continguts.

Què és la Web 2.01)
El concepte Web 2.0 va ser esmentat per primer cop per O'Reilly Media el 2004, referint-se a la percepció que la segona generació de la Web es basava en comunitats (…), com ara els espais web de treball en xarxa, les wikis, els blocs, les xarxes socials, que faciliten la col·laboració i en el fet de compartir entre usuaris i usuàries fotografies, textos i vincles amb altres pàgines. Els tres exemples més clars són Flickr2), Delicious3) i Youtube4).

És important conèixer i valorar aquesta realitat de la web actual i ampliar la definició de la missió de la web en relació a preguntes com:

  • A qui va adreçada la web?
  • Quin és el fet o tret característic que identifica al centre per destacar-ho en la web? és a dir, quina és la marca pròpia?
  • Quina serà la primera funcionalitat de la web? informativa? de gestió? de publicació? de creació de continguts i materials educatius? d'intercanvi d'experiències en l'aprenentatge? d'entorn d'aprenentatge com a suport a les classes presencials?
  • Si voleu una web participativa, quin serà el grau de participació? quines persones de la comunitat educativa del centre podran col·laborar en la publicació de nous continguts?

La missió a què va encaminada la web, determinarà també el tipus d'infraestructura que es farà servir. La XTEC proporciona un conjunt d'aplicacions en línia per a la creació i publicació de continguts en web, a més del servei tradicional d'hostatge de pàgines web estàtiques i dinàmiques.

Què és un hostatge web?
L'hostatge (hosting en anglès) web és aquell servei que proveeix als usuaris i usuàries d'Internet d'un sistema adequat per poder emmagatzemar text, imatges, vídeo, o qualsevol altre tipus de contingut accessible des de l'espai web. Els amfitrions web (Web Host en anglès) són empreses que proporcionen un espai web als seus clients.

Consistència de la marca

A l'àmbit professional, la marca és allò que defineix una empresa i es projecta a la totalitat dels seus productes. La consistència de la marca radica en preservar i mantenir el missatge en tots els aspectes comunicatius de l'empresa, incloent-hi el seu lloc al World Wide Web (Internet). En relació a aquest tòpic, us convidem a reflexionar sobre en quin dels següents apartats podríeu incloure l'actualització o realització del projecte web de centre o personal.

Des de zero

Si la marca de centre, per exemple, està definida, però no queda reflexada adequadament a la web de centre; d'altra banda, si els continguts estan desfasats i la dinàmica de la web no correspon a la missió definida com actual; és bon moment per pensar en la possibilitat de començar des de zero la definició i el disseny del projecte web.

Re-disseny

Si ja existeix una marca i una web de centre que la incorpora i manté, i es vol crear un nou projecte web -per exemple, el bloc de centre, llavors hauríeu de pensar en mantenir la consistència de la marca però respectant una veu pròpia pel nou projecte. Podeu fer ús de les línies generals del disseny re-utilitzant elements de webs anteriors com podria ser la composició, però incorporant, per exemple, una paleta de color diferent.