Presentació

 • El curs D227 és un curs sobre el desenvolupament web actual associat al redisseny de la web de centre. Això obliga a les persones que el vulguin cursar a canviar de xip: no és pas un curs d'aprenentatge d'un programari exclusiu per a la creació de pàgines web. Tampoc és un dipòsit de consells tècnics. Tot el contrari, és un curs que es fonamenta en la reflexió i l'aprenentatge de les metodologies actuals de publicació i creació a la web.

Objectius

 • Conèixer els procediments del disseny web actual
 • Aprendre a traduir el disseny visual al llenguatge de la web (HTML i CSS)
 • Estimular el correcte coneixement dels estàndards web de la W3C
 • Identificar els elements del tema d'una infraestructura web dinàmica (Wordpress, Moodle,…)

Estructura

Els mòduls són:

 • Mòdul 1: Fonaments del re-disseny de la web de centre
 • Mòdul 2:Mapa, prototip, navegació, color i tipografia del lloc web
 • Mòdul 3: Creació de la maqueta visual
 • Mòdul 4: De la maqueta visual a la web: HTML
 • Mòdul 5: Dissenyar amb fulls d'estils: CSS
 • Mòdul 6: Abans de la publicació
 • Mòdul 7: Cas pràctic: disseny d'un tema visual per al bloc de centre
 • Mòdul 8: Casos d'estudi: disseny d'un tema visual per una wiki (Dokuwiki) i l'entorn d'aprenentatge virtual (Moodle) de centre.
 • Un conjunt de pràctiques comentades pas a pas, a les quals s'hi intercalen explicacions teòriques. Convé realitzar-les en l'ordre que es proposa, ja que sovint en una pràctica s'aprofiten materials creats en les anteriors.
 • Una proposta d'exercicis, que serveixen d'avaluació de les destreses o coneixements adquirits.