Objectius

Arribat a aquest punt final del curs, l'objectiu d'aquest mòdul és proporcionar una visió general de l'estructura dels temes visuals de les següents infraestructures web:

  • El mòdul 1, 2 i 3 estarà dedicat a analitzar la creació y disseny d'un tema visual de Moodle
  • El mòdul 4, 5 i 6 es centrarà en l'anàlisi del disseny i estructura d'un tema visual de Dokuwiki, infraestructura àgil per a la creació de wikis de centre.

L'anàlisi no serà exhaustiu com heu vist en el mòdul anterior ja que rebasaria l'extensió del curs. En canvi, us proporcionarà unes coordenades i pautes per la realització correcta d'un tema visual personalitzat per al vostre projecte.

Continguts