Calaix de sastre

Aquesta pràctica és eminentment informativa, hi trobareu alguns exemples d'adreces web (la llista no pretén ser, de cap manera, exhaustiva) on s’hi presenten aplicacions informàtiques que podeu utilitzar en una PDI. El grau d’intervenció i ús d’una PDI en el desenvolupament d’aquestes aplicacions pot ser variat, així ens trobem que hi ha aplicacions que es poden desenvolupar totalment amb una PDI i aplicacions que només necessiten de la PDI en un moment puntual, presentació de l’activitat o bé les conclusions.

Generals

Escola Oberta

Dins l’espai “Escola Oberta” de la XTEC teniu accés a diferents seccions, allí hi trobareu nombroses pàgines web força adients per a treballar amb una pissarra digital, agrupades per àrees.

http://www.xtec.cat/escola/

Genmagic

Es tracta d’un portal amb nombroses aplicacions didàctiques multimèdia de caràcter interactiu, la qual cosa les fa molt vàlides per a ser usades damunt un tauler interactiu. Hi trobareu una gran quantitat d’activitats de matemàtiques, llengua, medi social i natural, etc. Les activitats poden realitzar-se online, però des del web també ofereixen la possibilitat de descarregar un paquet amb un centenar de les mateixes.

Especialment adreçada a l’educació infantil i primària.

http://www.genmagic.net/educa/

Webquest

Una WebQuest és una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet. Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d’un producte i conté una avaluació directa del procés i dels resultats. http://www.xtec.cat/recursos/webquests/index.htm

http://www.webquestcat.cat//

Caceres del tresor

Una Cacera del tresor és un tipus d'activitat didàctica molt senzilla que utilitzen els docents que integren Internet en el currículum. Consisteix en un seguit de preguntes i una llista de direccions de pàgines web, de les quals es poden extreure o inferir les respostes. Algunes inclouen una "Gran pregunta" al final, que requereix que els alumnes integrin els coneixements adquirits durant el procés. En aquest text s'explica què és una cacera del tresor, les seves potencialitats didàctiques, on trobar les caceres ja preparades a Internet i com preparar-les nosaltres mateixos, en funció dels nostres objectius curriculars.

http://webquest.xtec.cat/WebCaceres/index.htm

Llibres de text digitals

De vegades les editorials permeten accedir als continguts del currículum sense cap codi d'entrada, o bé a una versió demo com ara Vicens Vives: alguns dels llibres porten dins l'apartat Resum el contingut en arxiu de format pdf.

http://aula.vicensvivesdigital.com/ca/demo/

Ciències

El microscopio virtual

Història del microscopi òptic. Descripció dels seus principals components. Presenta tot un seguit d'imatges: frotis sanguinis tenyits, paràsits, bacteris i fongs microscòpics i, fins i tot, un sediment d'orina.

http://personales.mundivia.es/mggalvez/micro1.htm

Laboratorio Virtual. Ibercaja

Simulacions informàtiques del temari de Ciència i Tecnologia dels nivells d'ESO, Batxillerat i cicles formatius (Coneixement del Medi, Física i Química)

http://www.ibercajalav.net/recursos.php?codopcion=1181&codopcion2=2495

Proyecto Biosfera

Unitats didàctiques multimèdia de Biologia i Geologia per ESO i Batxillerat. Les activitats inicials i d’explotació dels continguts de cadascuna de les unitats didàctiques dels diferents cursos són de caràcter multimèdia i poden ser realitzades usant la pissarra digital.

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/

Mapa interactiu sobre el canvi climàtic

(en anglès) Mapa que permet observar el que ha de fer cada país per a evitar l'agreujament del canvi climàtic.

http://globalis.gvu.unu.edu/?2275

Els animals

Continguts de l'àrea de Zoologia corresponents al nivell d'ESO. Inclou activitats interactives.

http://www.xtec.cat/~malos/temes.htm

Aula 2005

Proposta d'Antonio Jimeno Fernández que abasta temes del currículum de ciències: naturals, biologia i geologia, amb exercicis, propostes d'examens, webs interessants i cursos de recuperació on line.

http://www.aula2005.com/indexcat.htm

Matemàtiques

El tangram

El tangram és un trencaclosques format per set peces, amb la combinació de les quals es poden construir moltes figures.

http://www.xtec.es/~jrosell3/tangram/

Applets de Java

Geometria elemental, geometria esfèrica, trigonometria, nombres complexes.

http://www.walter-fendt.de/m11s/

Sangakoo

Sangakoo és una nova manera d'aprendre matemàtiques: esculls el tema per on vols començar, resols els exercicis i crees els teus propis problemes de matemàtiques. El registre és gratuït i et dóna accés a tot el temari de matemàtiques, des dels conceptes més elementals fins als primers cursos universitaris. Pots interactuar amb altres usuaris des de qualsevol lloc del món i a l'hora que vulguis: és una xarxa social per aprendre matemàtiques. En català, castellà i anglès.

http://sangakoo.com/cat

AAA Math

Varietat d'exercicis interactius en anglès dividits en vuit nivells educatius -començant per infantil-. Té versió en castellà.

http://www.aaaknow.com/

Matemàtiques per a l'ESO

Materials de matemàtica en català per als quatre cursos de secundària obligatòria, ofertats pel Ministerio de Educación en el pla de Educación Digital a Distancia. A més de treballar en línia també es poden descarregar.

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat_cat.htm

Física i Química

FisLab.net: Laboratori Virtual de Física

És un Laboratori Virtual de Física (Física Laboratori per internet) pensat especialment per a professors i alumnes de Física de batxillerat. Tot i això pot ser de gran utilitat també per a l’etapa educativa d’ESO. Inclou applets, apunts, exercicis agrupats per temes i enllaços interessants

http://www.fislab.net/

The Periodic Table of videos

Pel·lícules sobre els elements de la Taula Periòdica. Existeixen taules de gràfics dels elements químics des del segle XIX, però aquesta versió moderna té un vídeo curt sobre cada un d'ells: només cal clicar sobre l'element.

http://www.periodicvideos.com/index.htm

Iniciación interactiva a la materia

Introducció general al concepte de matèria. Els continguts que es desenvolupen s’agrupen en diferents apartats: les propietats de la matèria, la classificació en substàncies pures i mescles, els estats de la matèria, els àtoms, la taula periòdica, les molècules i els ions. Cadascun d’aquests apartats inclou activitats interactives.

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/index.html

Las mujeres en Física y Química. Webquest

Acostament a la tasca duta a terme per vuit dones en els camps de la física i la química. Proposta del professor Joaquín Recio Miñarro.

http://www.quimicaweb.net/mujeres_fyq/index.htm

Ciències socials. Història i geografia. Història de l’art

La Barcelona medieval

Mapes interactius sobre l’evolució urbana de la ciutat de Barcelona al llarg de l’Edat mitjana.

http://www.ub.edu/contrataedium/bcn_medieval/grup_recerca4_web.swf

El web de les Ciències Socials

Portal de recursos per a professors i estudiants de Ciències Socials d'ESO i Batxillerat.

http://www.xtec.es/~aguiu1/socials/index.htm

Histodidàctica

“Histodidàctica”, inclou una secció des de la qual es té accés a diverses animacions: construcció d’una església romànica, reconstrucció virtual de la Roma antiga i del temple romà de Barcino, anàlisi de la pintura “El naixement de Venus” de Botticcelli, el funcionament d’una locomotora, un vaixell de vapor i una industria del temps de la Revolució industrial

http://www.ub.es/histodidactica/animaciones.htm

Mapa interactivo de España

Mapa físic i socioeconòmic de l'Estat espanyol. Apte per a cicle superior i secundària obligatòria. Les activitats són de caràcter interactiu.

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/mapa/

Guia del mundo

Es tracta d’un anuari amb dades de tots els països del món. Els indicadors als quals s’accedeix des del mapa interactiu estan actualitzats.

http://www.gloobal.net/guiadelmundo/

Recursos didàctics de geografia

Conjunt de materials (presentacions de diapositives) que faciliten la creació de materials propis de geografia als professorat de 2n cicle d’ESO i Batxillerat.

http://www.xtec.cat/recursos/socials/recursgeo/index.htm

Arts didàctica

Espai amb informació per aprendre i gaudir de l'art: recursos, imatges, vincles, anàlisis, fitxes… Galeries d’arquitectura, pintura i escultura de les diferents etapes de la història. http://phobos.xtec.net/artsdidactica/

Ciudad de la pintura. Pinacoteca virtual

Gran base de dades -120.000 obres- classificada per autors, museus, estils i temes.

http://pintura.aut.org/

La Capella Sixtina: visita virtual
Visor d'obres del Louvre en alta resolució
Google Art Project

Google aplica la tecnologia Google Street View per oferir una visita virtual de 360º a través de 385 sales de 17 museus del món. L'aplicació permet visualitzar més de mil obres d'art en alta resolució. Un panell informatiu explica cada obra, es pot enllaçar amb obres del mateix artista i amb vídeos YouTube que hi tinguin relació. I si t'enregistres pots crear la teva pròpia galeria. Més de 1000 obres de 485 artistes, de moment.

http://www.googleartproject.com/museums/uffizi

Tecnologia i dibuix tècnic

Tecnotic

Bloc de Raúl Reinoso amb animacions, indicacions sobre software, webquests i tota mena d'aportacions per a professors de Tecnologia.

http://www.tecnotic.com/

Segur que vosaltres coneixeu altres pàgines web que per les seves característiques poden ser utilitzades damunt d'una pissarra digital. Poden ser pàgines que presentin continguts, pàgines de jocs, d'animacions flash o java, amb activitats interactives, amb col·leccions d'imatges que us serveixin per a elaborar activitats, etc. Es tracta que elaboreu un llistat amb cinc pàgines web (no repetiu les del mòdul 6) que vosaltres creieu que puguin ser útils per a ser usades damunt d'una PDI. Cada pàgina web ha d'anar acompanyada d'una minifitxa que inclogui:

  • Nom de la pàgina
  • Autor
  • URL
  • Resum del contingut
  • Àrea curricular que treballa
  • Etapa/Nivell educatiu
  • Per què creieu que pot ser usada damunt d'una PDI?

Deseu aquest document amb el nom nomusuari_m8p4.doc