Models didàctics i disseny d'activitats d'aprenentatge

El model educatiu actual es caracteritza per l'aprenentatge per competències, les quals tenen un marcat caràcter procedimental. Les competències són procediments de procediments, de manera que no tan sols s'aprèn fent sinó també reflexionant sobre el procés implícit.

En les activitats d’aprenentatge cal aplicar estratègies basades en la participació i la interacció de l’alumnat. La PDI fomenta aquestes estratègies, per això és important saber dissenyar.

Contingut

  • Diferents models d'activitats d'aprenentatge.

Pràctiques