Obtenció i tractament de la informació

El desenvolupament de la competència informacional és la base de la construcció del coneixement i és una peça clau en el procés d'aprenentatge. La competència informacional es defineix com el conjunt d'habilitats necessàries per a interactuar amb la informació (identificar, localitzar, avaluar, organitzar, comunicar i emprar) de manera que esdevingui efectiva ja sigui en l'àmbit escolar o bé en el laboral. Per a desenvolupar l'esmentada competència es pot seguir un model com el que a continuació es referencia:

 • Cerca i recuperació de la informació.
  • Identificar les necessitats informatives.
  • Conèixer els recursos disponibles.
  • Localitzar i recuperar la informació.
  • Avaluar els resultats i el procés de cerca
 • Tractament de la informació.
  • Organitzar la informació (Registrar, analitzar i estructurar).
  • Transformar la informació en coneixement personal (integrar i manipular).
 • Comunicació i aplicació de la informació.
  • Actuar amb ètica en la utilització.
  • Compartir i aplicar el coneixement.

Contingut

 • Accés a la informació.
 • Les obres de consulta: el diccionari i l'enciclopèdia.
 • L'organització de la informació.
 • La gestió de la Galeria.
 • El tractament i la comunicació de la informació.
 • La notícia periodística: estructura, comentari i redacció.

Pràctiques