El triangle interactiu a l'aula

Des d’un enfocament constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge, la unitat bàsica d’anàlisi es troba en l’anomenat triangle interactiu de l’aula. El procés mediador de les TIC aporta un valor afegit en totes les possibles ajudes a les pràctiques educatives i les contextualitza en la zona de desenvolupament proper que té, a través de la introducció de la internet a l’aula, un suport imprescincible per projectar el triangle interactiu més enllà de l'aula.

Contingut

 • Les TIC i la construcció del coneixement.
 • La Zona de Desenvolupament Proper i la Zona de Desenvolupament Virtual.
 • El treball cooperatiu.
 • El teclat virtual.
 • L'escriptura col·laborativa: el treball del nom i de la frase.
 • El centre d'inici.
 • Les eines flotants.
 • L'ús de les eines de la PDI per a la correcció d'errors d'aprenentatge.
 • L'enregistrador.
 • El reproductor de vídeo.

Pràctiques

 • Pràctica 1: La potencialitat de les TIC en la construcció del coneixement. La Zona de Desenvolupament Proper i la Zona de Desenvolupament Virtual
 • Pràctica 2: El teclat virtual i les seves aplicacions en dinàmiques col·lectives de l’aula
 • Pràctica 3: Pràctiques d'escriptura col·laborativa
 • Pràctica 4: L'error com a font d'aprenentatge