L'exposició dels continguts a l'aula

Suggeriments, pautes i orientacions útils per als processos de transmissió d'informació així com també per als d'ensenyament i aprenentatge on les presentacions esdevinguin una mediació dialògica en qualsevol fase de l'activitat. Enumeració dels elements bàsics per a l'elaboració d'una presentació amb finalitats instruccionals: aquests elements han de ser els missatges que el professorat transmet al grup-classe, a alumnes de forma individual o a determinats grups de treball

Contingut

  • Programari per a realitzar presentacions: PowerPoint i Impress.
  • Elements bàsics per a realitzar una presentació.
  • Exposició de continguts per part del professorat i de l'alumnat.
  • Aplicacions Ink Aware.
  • Compatibilitat entre programaris: importació i exportació.

Pràctiques

  • Pràctica 1: L’ús de programes específics per a les presentacions
  • Pràctica 2: Exposició de continguts per part del professorat
  • Pràctica 3: Exposició de continguts per part de l’alumnat

Prèvia abans de començar: La versió 10 del Notebook incorpora prestacions noves respecte de les aplicacions Ink Aware

http://www.scribd.com/doc/52251462/prestacions-inkaware-notebook10