Smart Notebook Print Capture

Una de les opcions automàtiques que s’instal•len amb el programari Notebook apareix dins la carpeta de les impressores i és útil per fer captures d'imatges sobre les pàgines notebook des de documents que són habituals en la nostra feina (power point, word, pdf…): SMART Notebook Print Capture.

 • Recupereu l’arxiu endevinalles2.notebook.
 • Sobre la pàgina 1 cliqueu el menú Visualització > Mostra tots els enllaços i comproveu que només ens resta per preparar el contingut de l’apartat “evolució”
 • Descarregueu al vostre ordinador el document en Endevinalles i poesia de Pep Molist: és una proposta de 5 fulls sobre els lligams entre les endevinalles i la poesia, i ofereix exemples que ens serviran com a mostra i pauta per desenvolupar diferents tipus d’exercicis amb els nostres alumnes.
 • Cal que inseriu aquest document dins el Fitxers Adjunts. Cliqueu sobre Insereix > Insereix una còpia del fitxer. Es desplegarà una finestra emergent per tal que localitzeu el document: ressalteu-lo de color blau, i cliqueu Obre. Comproveu que, efectivament, queda incorporat als Fitxers Adjunts.

Sempre que es necessiti la informació que conté aquest arxiu només s'ha de clicar dos cops seguits a sobre per tal d’obrir-lo (és optatiu que féu un enllaç entre l'element “endevinalles i poesia” de l'esquema de la pàgina 1 i aquest document), però si el que necessitem per treballar amb els alumnes és tenir una imatge de totes –o d’algunes- pàgines del document sobre la nostra pissarra…

 • Tingueu obert el notebook endevinalles2 per la pàgina 3, l'última que heu creat, per tal que la pàgina que es generarà -automàticament- amb el contingut de la captura que fareu resti ordenada al darrera de la mateixa.
 • Obriu l'arxiu endevinalles_i_poesia_de_Pep_Molist.pdf que heu inserit als Fitxers Adjunts tot clicant 2 cops a sobre.
 • Un cop obert el document pdf, aneu al seu menú Fitxer > Imprimir
 • Només capturareu la pàgina 4: ompleneu la selecció d'impressió corresponent limitant la selecció a la 4
 • Localitzeu l'apartat on consta la selecció de la impressora, cliqueu sobre el triangulet que desplega totes les impressores que teniu instal•lades i comproveu que us apareix l'opció SMART Notebook Print Capture (és un automatisme que es va generar en el moment d'instal•lar el programari).
 • Seleccioneu-lo i accepteu.

Aquesta captura permetrà fer un exercici col·lectiu: tenir sobre la pissarra el poema-endevinalla del ximpanzé, estudiar com està composat i poder redactar-ne de semblants respecte del nostre aspecte físic.

 • Ja podeu tancar el document pdf.
 • Comproveu que ara teniu una pàgina número 4 en el vostre arxiu Notebook. Canvieu-li el nom, ha de dir-se redactem.
 • Per tal de visualitzar els límits de l'element gràfic que ens ocupa tota la pàgina 4: menú Visualització > Zoom > 50%.

 • Moveu la captura cap amunt i deixeu espai per treballar amb el text: deixeu només visible el text sobre el ximpanzé.
 • Seleccioneu l'eina de Text i posicioneu els elements per facilitar el redactat col•lectiu a la classe.
 • Torneu a seleccionar el menú Visualització > Zoom > 100% per facilitar la tasca de lectura i de redactat.

 • Entreu un poema-endevinalla sobre el vostre retrat (en cas de manca d'imaginació puntual us pot servir algun dels exemples següents).

 • Activeu sobre aquesta pàgina l’eina Ombra de pantalla . A més de localitzar-la a la barra d’eines també es troba a les propietats de la miniatura de la pàgina que teniu al Classificador de pàgines.

Podeu usar aquesta mena de persiana o cortina tot movent-la en dues direccions: dalt-baix, dreta-esquerra, amagant la informació o mostrant-la segons convingui a l’exercici que plantegeu a la classe.

 • Amb l’Ombra de pantalla activada sobre la pàgina 4: deseu el notebook endevinalles2.