Programari per a la gestió de les PDI (II)

Aquest mòdul és la continuació de l'anterior: s'aprofundeix en les prestacions i les possibilitats didàctiques del programari propi de la pissarra digital. Les propostes de treball (activitats de les pràctiques i exercici final) es fan sobre el material iniciat en el mòdul 2.

Contingut

  • Els Fitxers Adjunts
  • Introducció a la Galeria del Notebook
  • La captura de documents i la seva inserció dins un arxiu del Notebook: Smart Print Capture
  • Les diferents opcions de la captura de pantalles
  • Inserció d'enllaços: les diferents opcions

Pràctiques