Programari per a la gestió de les PDI (I)

Al mercat es poden trobar diferents models de pissarres interactives, cadascuna de les quals porta associat un programari diferent, però les pràctiques pedagògiques que possibiliten aquestes pissarres no només depenen de les seves magnífiques prestacions tècniques.

L’actitud, la formació i l’enfocament pedagògic del professorat que les fa servir conformen la veritable innovació didàctica, i un cop es dominen les possibilitats de l’ús d’aquestes eines dins les aules, passar d’un programari a un altre és relativament senzill i comparable al fet de rebre formació sobre l’ús tècnic del tractament de textos MicrosoftWord i així poder usar OpenOffice sense rebre formació específica.

El programari Notebook és el propi de les pissarres interactives Smart, però el seu ús és compatible sobre d’altres taulers interactius que no són Smart i, tot i no tractar-se de programari lliure pròpiament dit, sí que resulta ser de lliure distribució, la qual cosa permet que pugueu accedir-hi sense l’obligatorietat de posseir una pissarra interactiva. Aquestes característiques s’afegeixen a la seva gestió intuitiva i al seu fàcil maneig.

Contingut

 • Instal·lar el programari Notebook.
 • Configurar l’idioma.
 • Calibrar la pissarra.
 • Crear un arxiu notebook amb material propi.
 • Conèixer els usos de la barra d’eines i de dues de les fitxes d’accés ràpid -classificador de pàgines i fitxers adjunts-.
 • Fer tres tipus d'enllaços: a internet, entre pàgines del document i als Fitxers Adjunts.

Pràctiques

 • Pràctica 1: Instal·lació i configuració del programari. Nocions prèvies del Notebook
 • Pràctica 2: Les eines de text, formes i propietats dels objectes
 • Pràctica 3: Els enllaços i fitxers adjunts
 • Pràctica 4: Inserció de pàgines i d'elements gràfics. Introducció a la Galeria
 • Pràctica 5: Tractament d'imatges, impressió, el reflector i pantalla sencera