Les pissarres digitals i les pissarres digitals interactives

La pissarra digital, pissarra digital interactiva, o PDI és un sistema tecnològic que consisteix en un ordinador multimèdia, generalment connectat a Internet, i un videoprojector que projecta ampliat sobre una pantalla o paret allò que es veu al monitor de l'ordinador.

Cal distinguir bé però "pissarra digital" i "pissarra digital interactiva":

Pissarra Digital (PD)

Sistema tecnològic integrat per un ordinador i un videoprojector, que permet projectar continguts digitals en un format idoni per a la visualització individual o grupal. Es pot interactuar sobre les imatges projectades mitjançant els perifèrics de l'ordinador: ratolí, teclat… Amb un programari adequat i aprofitant la xarxa de telecomunicacions es pot treballar conjuntament en un mateix document compartit i de visualitzar simultàniament en els ordinadors interconnectats les modificacions que s'hi fan.

Pissarra Digital Interactiva (PDI)

Sistema tecnològic, generalment integrat per un ordinador, un videoprojector i una pantalla amb un dispositiu de control de punter o de sistema tàctil, que permet projectar en una superfície interactiva continguts digitals en un format idoni per a la visualització individual o en grup. Disposa d’un programari específic per a la gestió del maquinari i per a l’elaboració i visionat de les presentacions i de les seqüències didàctiques que s'hi projectin o es portin a terme in situ. Amb un programari adequat i aprofitant la xarxa de telecomunicacions es pot treballar conjuntament en un mateix document compartit i de visualitzar simultàniament en els ordinadors interconnectats les modificacions que s'hi fan. Es pot interactuar directament sobre la superfície de projecció en alguns casos de forma tàctil i en altres (depenent del fabricant) amb el suport de punters i altres perifèrics amb connexió directa o inalàmbrica (infrarojos o bluetooh).

A l’actualitat es pot arribar a convenir que la pissarra digital no interactiva és un mitjà superat per les prestacions que aporten els maquinaris coneguts com a PDI. En altres paraules: disposar d’una pantalla convencional (de tela o una pissarra blanca) on s’hi presentin informacions a través d’un videoprojector connectat a un ordinador i a una xarxa de telecomunicacions (pissarra digital) queda superat per la possibilitat de comptar amb prestacions addicionals aportades per una PDI proveïda d’uns components tecnològics i d’un programari de gestió que aporten una enorme potencialitat educativa afegida.

Per saber-ne més:

La pissarra digital, Pere Marquès http://dewey.uab.es/pmarques/pdigital/ca/pissarra.htm

Familiaritza’t amb diverses PDI i constata-te’n les seves prestacions: