Els recursos multimèdia en els processos d’ensenyament i aprenentatge

A partir d'un repàs de les diverses intel·ligències que cal potenciar en les pràctiques educatives per tal que esdevinguin el més inclusores possibles, es procedeix a introduir el concepte de pissarra digital com a un sistema tecnològic que facilita tota una sèrie de recursos educatius per a diversificar al màxim les estratègies d'aprenentatge.

En l'elaboració dels recursos multimèdia és convenient disposar d'uns criteris que permetin garantir la seva màxima eficàcia. En aquest sentit, es fa referència a uns principis desenvolupats per un equip d'investigadors de la Universitat de Califòrnia Santa Barbara (UCSB), coordinat pel professor Richard E. Mayer, que des d'uns perspectiva cognitiva ens detallen aspectes tècnics que cal tenir en compte.

Contingut

  • Definició de les intel·ligències múltiples.
  • Vuit tipologies d'intel·ligència.
  • Diferència entre una pissarra digital (PD) i una pissarra digital interactiva (PDI).
  • Alguns models de pissarres digitals.
  • Els principis de l'aprenentatge multimèdia.

Pràctiques

  • Pràctica 1: Per a l’aprofitament de les intel·ligències múltiples: diversificació d’estratègies d’aprenentatge
  • Pràctica 2: Les pissarres digitals i les pissarres digitals interactives
  • Pràctica 3: Aproximació a una teoria cognitiva dels aprenentatges multimèdia