La pissarra digital està considerada a l'actualitat com a un dels millors mitjans de projecció col·lectius. Amb el suport d'una PDI, professorat i alumnes poden generar tota mena de continguts d'una forma anàloga a la de la pissarra tradicional - de guix i esborrador -, però, amb tota la potencialitat d'un complex sistema tecnològic connectat a diversos perifèrics i interconnectat a una xarxa de telecomunicacions. La pissarra digital permet que l'alumnat sigui qui investiga, canalitza la informació i la transmet en un llenguatge adaptat a les necessitats del seu grup-classe.

Índex dels mòduls
 • Mòdul 1 Els recursos multimèdia en els processos d’ensenyament i aprenentatge
 • Mòdul 2 Programari per a la gestió de les PDI (I)
 • Mòdul 3 Programari per a la gestió de les PDI (II)
 • Mòdul 4 L'exposició dels continguts a l'aula
 • Mòdul 5 El triangle interactiu a l'aula
 • Mòdul 6 Obtenció i tractament de la informació
 • Mòdul 7 Models didàctics i disseny d'activitats d'aprenentatge
 • Mòdul 8 Aplicacions informàtiques
Autoria:

Servei Educatiu Baix Llobregat-6 (Centre de Recursos Pedagògics)

 • Jordi Dolcet Llaveria
 • Antoni Moga Ferrés
 • Elvira Safont Pitarch