Presentació

Curs telemàtic adreçat als mestres d'educació infantil i de primària i al professorat de secundària, i que pretèn que aquests coneguin l'ús didàctic de les PDI, tenint en compte que el seu ús afavoreix tot un seguit de consideracins metodològiques:

 • De les rutines pedagògiques a la transformació de les pràctiques educatives.
 • Combinació entorns presencials / entorn virtuals.
 • Suma de llenguatges i codis: ampliació del concepte d’alfabetització digital.
 • Incentiva propostes didàctiques afavorides de la inclusió escolar.
Objectius
 • Conèixer el potencial didàctic de la Pissarra Digital.
 • Donar pautes per a l’ús de la Pissarra Digital a l’aula.
 • Conèixer programari basic de gestió de la Pissarra Digital i de programes auxiliars per a l’elaboració de recursos.
 • Elaborar aplicacions didàctiques per a Pissarra Digital.
 • Proposar i analitzar l’ús didàctic de recursos TAC amb Pissarra Digital.
Continguts
 • La Pissarra Digital i el triangle interactiu de l’aula
 • Programari específic per a la gestió de les activitats d’ensenyament-aprenentatge amb la Pissarra Digital
 • El treball cooperatiu mitjançant Pissarra Digital.
 • Recursos educatius per a la Pissarra Digital.
Estructura

El disseny del curs s'ha fet seguint una estructura molt concreta, presentació de les principals característiques dels recursos multimèdia, explicació tècnica del funcionament d'un dels programes més populars de gestió de taulers interactius, identificació dels principals models didàctics que es desenvolupen amb el treball de la PDI i d'exemples tipus d'activitats d'aprenentatge, per acabar amb la presentació d'alguns aplicatius i programes informàtics que poden ser usats en una PDI.

Per aquestes raons anteriors el contingut del curs s'ha estructurat de la següent manera:

 • Mòdul 1 Els recursos multimèdia en els processos d’ensenyament/aprenentatge
 • Mòdul 2 Programari per a la gestió de les PDI (I)
 • Mòdul 3 Programari per a la gestió de les PDI (II)
 • Mòdul 4 L'exposició dels continguts a l'aula
 • Mòdul 5 El triangle interactiu a l'aula
 • Mòdul 6 Obtenció i tractament de la informació
 • Mòdul 7 Models didàctics i disseny d'activitats d'aprenentatge
 • Mòdul 8 Aplicacions informàtiques

Cada mòdul té entre 3 i 5 pràctiques.

Algunes de les activitats i de les pràctiques que es presenten al llarg de curs són fruit de l'experiència i del treball diari a l'aula. Agraïm la col·laboració de Francina Martí Cartes, M. Pau Benito Fresco, Pilar Farràs Puigpinós, Rosa Toneu Puig i Elisa Roig Beltran.

Mapa de les pràctiques

Heu d'accedir als continguts del curs mitjançant un recorregut seqüencial seguint l'ordre dels mòduls però, també és possible navegar per les pràctiques a partir del recurs utilitzat (XTEC, edu365 , etc.) o d'altres (cicles, etapa, etc.) des del mapa de les pràctiques.

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs poden ser visualitzats amb les versions actualitzades dels navegadors Firefox i Internet Explorer . Per fer aquest curs, cal estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per Internet, enviar correu electrònic… i es requereixen unes destreses i uns coneixements bàsics en el domini d'eines ofimàtiques.

Al llarg de les pràctiques, podreu accedir al mòdul complementari amb una recopilació de coneixements sobre eines informàtiques bàsiques fent clic a la icona.

En aquest curs s'usa programari de diferents tipus. Això provoca, en alguns casos, possibles disfuncions en els resultats d'algunes pràctiques. Per tal de mirar de superar les disfuncions, s'aconsella repetir el procés en un altre ordinador.