Objectius

Aquest mòdul pretén donar informació en relació amb les opcions de configuració de l'OpenOffice.org Writer que tenen una incidència directa amb la formatació de documents i la personalització, i informar de les possibilitats de crear i modificar les barres d’eines i els menús.

  • Conèixer les diferents opcions de configuració del programa.
  • Aprendre a personalitzar l'entorn de treball de l'OpenOffice.org Writer.
  • Aprendre a personalitzar i crear barres d'eines.
  • Aprendre a personalitzar i crear menús.

Continguts

  1. Les opcions de l'OpenOffice.org Writer
  2. Configuració de l'Autoformat de l'OpenOffice.org Writer
  3. Modificació de les barres d'eines
  4. Modificació dels menús