Macros

Una macro és un programa en "miniatura" d'ordres i accions que es poden executar de manera automàtica. Per crear una macro anireu a l'opció de menú Eines | Macros | Enregistra la macro.

Crear una macro

Els passos a seguir per crear i enregistrar una macro són els següents:

 1. Obriu el document per al qual desitgeu enregistrar la macro.
 2. Demaneu Eines | Macros | Enregistra la macro.
 3. Executeu les accions que desitgeu enregistrar en el document.
 4. Mentre s'estigui enregistrant la macro, serà visible la barra d'eines Enregistra la macro. Aquesta, en prémer sobre Atura l'enregistrament, permet parar la gravació i finalitzar la creació de la macro.
 5. Premeu Atura l'enregistrament de la finestra Enregistra la macro per a aturar la gravació.
 6. En fer-ho, la finestra de diàleg us permetrà decidir com desar la macro enregistrada i el seu nom.
 7. Cal escollir on voleu desar la macro en el quadre de llista Desa la macro a.
 8. Si es vol que es desi en una nova biblioteca o mòdul, cal fer clic en el botó Biblioteca nova o Mòdul nou i escriure un nom.
 9. Escriure un nom per a la nova macro en el quadre de text: Nom de la macro.
 10. Prémer el botó Desa.
Executar macros

Des del quadre de diàleg Eines | Macros | Executa una macro…, es poden executar les macros que s'han creat. Per assignar una seqüència de comandaments a una combinació de tecles, cal seguir els passos següents:

 1. Per tal que les macros es puguin executar amb una combinació de tecles és necessari que la macro s'hagi desat a la biblioteca les meves macros.
 2. Un cop guardada la macro, cal demanar l'opció Eines | Personalitzar | Teclat.
 3. En el bloc Funcions/Categoria, desplegareu, fent clic al senyal [+], Macros de OpenOffice.org. D'aquest, desplegareu la carpeta User, a continuació la carpeta Standard i, finalment, seleccionareu Module 1. Al rectangle Funció, apareixerà la llista de les macros creades.
 4. Del quadre Funció, seleccionareu la macro a què es vol associar el conjunt de tecles que l'activaran.
 5. Del quadre Dreceres del teclat, buscareu una combinació que no estigui associada a cap acció del processador i la seleccionareu.
 6. Per últim, cal prémer el botó D'acord. 1. Creeu una macro per convertir un text seleccionat a negreta i assigneu-li la combinació de tecles Ctrl+4.
  • Obriu el document E53.odt (control de matemàtiques).
  • Demaneu Eines | Macros | enregistra la macro.
  • Seleccioneu el text que voleu convertir en negreta (enunciat exercici, per exemple).
  • Demaneu Format | Caràcter | Tipus de lletra/Tipografia | Negreta i premeu el botó d'acord.
  • Feu clic a Atura l'enregistrament.
  • Al requadre Nom de la macro, escriviu Negreta.
  • Premeu el botó Desa.
 2. Assigneu l'execució de la macro a la pulsació de tecles Ctrl+4.
  • Demaneu Eines | Personalitza… | (pestanya) Teclat.
  • Al bloc Funcions / Categoria, desplegueu Macros de OpenOffice.org, User, Standard i, finalment, seleccioneu Module 1.
  • Observeu que al bloc Funcions / Funció apareix el nom de la macro que havíem creat: Negreta. Seleccioneu-la.
  • Del bloc Dreceres del teclat, cerqueu i seleccioneu Ctrl+4.
  • Premeu el botó Modifica. Observeu el contingut que presenta ara el bloc Funcions / Tecles.
  • Premeu el botó d'acord.
 3. Comproveu el correcte funcionament de la macro amb les tecles assignades.
  • Seleccioneu el segon enunciat i premeu Ctrl+4.
  • Desfeu la selecció fent clic en qualsevol indret del document i observeu els canvis en el text seleccionat.
 4. Deseu el document.