Objectius

En aquest mòdul es fa una breu introducció a d'altres recursos de l'OpenOffice.org Writer que tenen incidència directa en documents de gran volum.

Continguts

  • Macros
  • Notes a peu de pàgina i de document
  • Referències creuades
  • Índex de continguts
  • Índex d'il·lustracions
  • Índex alfabètics
  • Camps