Objectius

En aquest mòdul es pretén aprofundir en el coneixement i la utilització de les taules que aporta la versió de l'OpenOffice.org Writer.

Continguts

  • Creació d'una taula
  • Formatat del contingut de les cel·les
  • Formatat de la taula
  • Conversió del text a taula
  • Selecció, còpia i desplaçament de parts d'una taula
  • Calcul amb taules
  • Editor d'equacions científiques i matemàtiques.