Objectius

En aquest mòdul es tracten les capacitats de l'OpenOffice.org Wirter pel que fa a la formatació de documents mitjançant els estils, tot diferenciant entre els estils de caràcter i els de paràgraf.

  • Aprendre a aplicar, crear, modificar i eliminar estils.
  • Saber crear, desar i utilitzar plantilles.
  • Crear documents amb ajut dels auxiliars.
  • Utilitzar, de forma avançada, els recursos gràfics.

Continguts

  • Els estils
  • Les plantilles de l'OpenOffice.org Writer
  • Crear, desar i utilitzar plantilles
  • Utilització dels auxiliars
  • Recursos gràfics (II)