Objectius

En aquest mòdul seguirem veient aspectes de l'Openoffice.org Writer, sense arribar a aprofundir en totes les seves potencialitats. Els continguts que s'hi exposaran han de ser suficients per formatar documents i imprimir-los; alhora, es veurà com organitzar les dades en una taula i les capçaleres i peus de pàgina, elements imprescindibles en un document d'un cert volum. Les diferents opcions de cercar i substituir permetran simplificar el procés de cerca o substitució de termes específics. També es contemplarà la possibilitat d'exportar documents a altres formats.

Continguts

  • Capçaleres i peus de pàgina. Paginació
  • Creació de taules senzilles
  • Cercar i reemplaçar
  • Exportar documents
  • Impressió de documents