Treball bàsic amb taules

Objectius

Aquest segon mòdul té per objectiu principal mostrar el treball amb les taules, aprofundint en les seves característiques bàsiques i el control de les mateixes que poden fer a partir de les propietats, i treballar amb els filtrats d'informació. Tot això dins del programa Open Office Base.

Continguts

  • Conceptes inicials
  • Edició de l'estructura d'una taula
  • Descripció de les principals propietats de les taulss
  • Concepte de filtre d'informació i exemples
  • Fases de la creació d'una base de dades