Presentació del programa

Objectius

Aquest primer mòdul pretén presentar en primer lloc el concepte de base de dades relacional per entendre quin tipus d'arxiu es crea quan es fa una base de dades. En posteriors mòduls es treballarà la creació de les taules que és el principal element de les bases de dades. En aquest mòdul es farà una primera aproximació al programa i s'introduiran els principals elements de la finestra de treball del programa Open Office Base.

Continguts

  • Concepte inicials
  • Concepte de base de dades
  • Presentació de la finestra del programa
  • Els objectes
  • Cercar informació dins de les taules