Presentació

Curs telemàtic d'autoformació, adreçat a les persones amb inquietuds i ganes de conèixer l'entorn de les Bases de Dades electròniques, que mostra les utilitats del programa OpenOffice Base, útils per a la gestió acadèmica i personal dels docents i del personal relacionat amb el món educatiu en general. A la finalització del curs caldrà la presentació d'un projecte de treball.

Objectius

Els objectius del curs són:

 • Conèixer el concepte de base de dades relacional i analitzar el disseny de les bases de dades.
 • Treballar en la creació dels objectes bàsics d'una base de dades relacional (taules, consultes, formularis i informes) d'ús habitual en la gestió acadèmica d'un centre educatiu.

Continguts

Els continguts del curs són:

 • La base de dades Open Data.
 • Disseny i estructuració de dades: camps, registres, taules i relacions.
 • Creació de taules i d'interrelacions.
 • Creació de diferents tipus de consultes.
 • Ús i aprofitament dels assistents en la creació de formularis i informes.
Coneixements previs

Adreçat a les persones del món educatiu que vulguin fer una primera aproximació a les bases de dades. És necessari tenir coneixements pràctics de l'entorn Windows i/o de l'entorn de la Linkat i de les seves principals aplicacions. Calen també uns coneixements mínims d'Internet i del servei de correu electrònic. L'admissió al curs no implica, en cap cas, la recepció a títol individual del programari comercial.

Estructura

La durada del curs és de 45 hores repartides en 4 mòduls.

Dins de cada mòdul hi ha definides les pràctiques, en nombre variable dins de cada mòdul, les quals constitueixen el text bàsic d'estudi del curs, en forma d'explicacions més o menys detallades de cada un dels aspectes d'estudi, exemplificant-se i concretant-se en les activitats.

 • Mòdul 1: L’entorn de l’Open Base i creació de taules.
 • Mòdul 2: Creació de l'estructura: Relacions i filtres.
 • Mòdul 3: Treballem amb la informació: Les consultes.
 • Mòdul 4: La creació de formularis i informes, combinació amb Open Write.
Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs s'han escrit i preparat amb la Versió 2.1 del Base, aplicatiu del paquet ofimàtic OpenOffice desenvolupat amb programari lliure, i poden ser visualitzats amb els navegadors Mozilla Firefox i Microsoft Internet Explorer (versió 4 i superiors) amb les opcions JavaScript i Cookies activades (eines disponibles a Materials de Formació). A més, aquests materials també han estat comprovats amb la Versió del BASE V.2.2.0 sense que aparegués cap incident.