El reproductor de vídeo Totem

Per iniciar el reproductor Totem des del menú principal cal que seleccioneu

Aplicacions | Multimèdia | Reproductor de vídeo | Totem

S’obre la pantalla del reproductor on disposeu d’una interfície que consta de:

 • una barra superior de menús,
 • la pantalla de visualització,
 • una barra horitzontal que indica el temps de reproducció,
 • els típics botons de reproducció de vídeo i de so,
 • un botó amb la llista de reproducció amb els botons per gestionar-la o les propietats del fitxer reproduït.

 Totem

Per aconseguir la reproducció d’un vídeo des del menú superior cal que trieu l’opció del menú: Pel·lícula | Obre… ( Control + O )

S’obrirà la pantalla de Seleccioneu pel·lícules o llistes de reproducció des d’on podreu navegar per les carpetes del sistema fins trobar els arxius a reproduir, que han de tenir formats mpg, avi, rm… etc. Fareu la vostre selecció amb un clic sobre l’arxiu i un altre sobre el botó + Afegeix, aquest fitxer s’escriurà sobre la llista de reproducció i s'iniciarà la reproducció.

Fent un clic sobre la icona de so i desplaçant la barra de só podreu regular el volum de l’audició. També, en tot moment, podreu tenir constància del temps de reproducció, tant visualitzant-lo a la barra de temps com a l’indicador numèric de temps reproduït i de temps total a la barra d'estat final.

Des del menú Edita | Preferències podeu ajustar la configuració del reproductor Totem:

 • A la pestanya General podreu determinar: La velocitat de connexió a la xarxa. Si disposeu de sortida TV i el tipus de sortida. El tipus de lletra dels subtítols.
 • A la pestanya Pantalla indicareu: La mida de la pantalla quan es carrega un vídeo, els efectes visuals i els nivells de color.
 • A la pestanya Àudio determinareu: El tipus de sortida d’àudio.

Una opció interessant és la possibilitat de realitzar una captura de pantalla mentre es fa la reproducció del vídeo.

Ho podeu fer utilitzant l’opció del menú: Edita | Fes una captura de pantalla…. A la finestra de Desa la captura de pantalla triareu on voleu desar la captura i amb el botó Desa obtindreu la imatge en format png.

També podreu reproduir arxius de so amb format mp3 i ogg realitzant el mateix procés anterior que hem vist per reproduir un arxiu de vídeo.

Si coneixeu l’adreça URL a Internet d’un arxiu de so o vídeo podeu fer servir l’opció: Pel·lícula | Obre una ubicació …,(Control + L) escriure l’adreça a la finestra i prémer el botó Obre per reproduir-lo amb el programa Totem.

En el menú principal, a l’opció Pel·lícula, hi trobareu l'opció de Reprodueix el disc …, al introduir el correspon CD o DVD a la unitat òptica definida per defecte.

Un fet que normalment es sol passar per alt és que quan s’intenta veure un DVD en un entorn del sistema operatiu Linux, en principi, no s’hauria de ser capaços de fer, ja que la majoria dels Dvds venen xifrats amb un algorisme anomenat CSS (Content Scrambling System). Aquests Dvds només poden ser desxifrats per aquells fabricants de programari, software, o maquinari, hardware, que paguin per utilitzar les claus que desxifren aquesta codificació. Actualment, les llicencies estan en mans de programes propietaris i no existeixen per usuaris de sistemes operatius basats en Linux.

De tota manera, existeix un algorisme de descodificació anomenat DeCSS, creat per persones anònimes a l’octubre de 1999 que permet fer la descodificació, però que per problemes legals no pot ser inclòs de forma habitual en els reproductors de Dvds de Linux. El que si poden fer és utilitzar-lo i alguns inclouen alguna implementació del mateix. Per aquest motiu de moment no es possible realitzar un reproductor de codi obert, open source, de Dvds.

 Error

Si el que desitgeu és ampliar el nombre de connectors, còdecs, del vostre reproductor podeu instal·lar el repositori Packman des de l'opció Software Repositories del YAST i afegir el repositori des de l'opció: Dipòsits de la comunitat.

La pàgina web del projecte Totem és: http://projects.gnome.org/totem/

Un manual de Totem: http://library.gnome.org/users/totem/stable/index.html.es

Mplayer, el reproductor multimèdia

Una alternativa per el visionat de vídeo és el reproductor multimèdia Mplayer. Aquest és el reproductor per excel·lència en els sistemes Linux, suporta pràcticament tots els formats de vídeo actuals i aprofita al màxim els recursos del sistema.

El podeu obrir des del menú principal:

Aplicacions | Multimèdia | Reproductor d'àudio | Reproductor multimèdia MPlayer

 Mplayer

Amb el botó dret sobre la pantalla activareu el menú d’utilització:

1- L’opció Open … és la que permet seleccionar el tipus d’arxiu que volem obrir, i us permet seleccionar entre diverses opcions:

 • Play file: Selecciona qualsevol format de vídeo suportat per Mplayer. Podeu triar la carpeta i l’arxiu que voleu visualitzar amb un clic.
 • Play VCD: Si tenim un Cd amb format VCD, s’iniciarà la reproducció de forma automàtica. El dispositiu de reproducció és /dev/cdrom.
 • Play DVD el programa Mplayer començarà a reproduir el Dvd introduït en el dispositiu /dev/dvd.
 • Play URL: Si coneixeu una direcció web que ofereixi un flux , streaming, d’àudio o vídeo podreu intentar connectar-hi.
 • Load subtitle… si esteu reproduint un vídeo podeu carregar un arxiu extern amb els subtítols. Mplayer suporta molts formats de subtítols.
 • Load external audio file… per reproduir arxius d'audio.

 Menús botó dret

2- A l’opció Playing trobareu els típics botons de control de qualsevol aparell videoreproductor : Play , Pause, Stop, Next stream i Prev stream.

3- L’opció Playlist us permet triar entre reproduir més d’un arxiu i crear una llista de reproducció. En seleccionar l’opció s’obre una finestra que us permet cercar i afegir els arxius per crear la llista de reproducció.

4- a l’opció Preferences podreu ajustar les característiques principals de Mplayer:

 • Audio: El primer que cal fer es ajustar el tipus de controlador que fa servir Linux. Si no el coneixeu podeu provar amb oss o alsa que són els més utilitzats. Si durant la reproducció teniu un desfase entre el vídeo i l’àudio es pot corregir amb la barra Audio delay. Es poden obtenir totes les opcions d’àudio disponibles a la finestra: Available drivers
 • Vídeo: el programa Mplayer disposa d’una gran varietat d’opcions de sortida de vídeo. Es poden obtenir les principals opcions de vídeo disponibles a la finestra: Available drivers

Les principals opcions de sortida de vídeo són:

 • x11: es tracta de l’opció més bàsica per entorn gràfic. Normalment funciona però no fa servir acceleració gràfica.
 • xv: Si la targeta ho suporta, aquesta és segurament la millor opció, ja que xv fa servir acceleració des del maquinari, hardware.
 • sdl, aquesta opció dona bon rendiment ja que utilitza la llibreria SDL de Linux si està instal·lada.
 • gl i gl2, utilitza el controlador OpenGL, es tracta d’una llibreria adequada pel 3D.

Si al reproduir un vídeo obteniu el missatge d’error:Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device haureu de provar les diferents opcions de sortida que teniu disponibles.

Es pot controlar la reproducció de vídeo amb Mplayer des del teclat un cop iniciada la reproducció, podeu fer servir les tecles següents:

 • Tecla p o barra espaiadora: atura la reproducció del vídeo.
 • Cursor esquerra/dret: produeix un avanç/retrocés de 10 segons.
 • Cursor amunt/avall: produeix un avanç/retrocés d’1 minut.
 • Re Pag/Av Pag: produeix un avanç/retrocés de 10 minuts.
 • Tecla f: pantalla completa.
 • Tecla m: atura la reproducció de so.
 • Tecles 0/9: apuja/baixa el volum del so.
 • Tecla v: mostra/amaga els subtítols.
 • Tecla q: per sortir del programa Mplayer.

Podeu escoltar la radio utilitzant el reproductor Mplayer. Des de la línia de comandes, obriu un terminal amb l’opció: Aplicacions | Sistema | Terminal | Terminal del Gnome i teclegeu la línia:

~>mplayer http://www.icatfm.cat/directes/icatfm_wm.m3u 

o també:

~>mplayer http://www.icatfm.cat/directes/totcat_wm.m3u 

Escoltareu les cadenes de radio en breus instants.

Es pot trobar un manual complert sobre el reproductor multimèdia Mplayer a: http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/es/index.html

El reproductor VLC Media Player

VLC és un reproductor multimèdia que suporta diversos formats de vídeo tals com MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, mp3, ogg, DVDs, VCDs i molts més. A més és un reproductor disponible en una gran varietat de sistemes operatius i porta incorporats la majoria de codecs per la reproducció de videos. També pot ser utilitzat per realitzar streaming, la reproducció immediata de video per internet.

La pàgina web del projecte és : http://www.videolan.org/vlc/

El podeu obrir des del menú principal:

Aplicacions | Multimèdia | Reproductor d'audio | VLC media player

 VLC

El contingut de la barra de menús del VLC es modifica segons el tipus d'arxiu que s'està reproduint, trobareu en general les següents opcions:

 • Suport: Disposa de les diferents opcions per la reproducció d'arxius, discs i fonts externes, a més d'un assistent per simplificar la transferència de vídeo i àudio. Per tancar el programa hi ha l'opció Quit (Control + Q).
 • Reproducció: Mostra les opcions de reproducció del vídeo actiu, permeten l'accés als diferents capítols i menús.
 • Àudio: Només obtindrem contingut quan s'està reproduint un arxiu de so, aleshores podrem modificar la pista de reproducció, el tipus de senyal, la configuració dels canals, els complements gràfics de visualització i els diferents equalitzadors.
 • Vídeo: De la mateixa forma que amb l'àudio només obtindrem opcions en el cas de reproducció d'un arxiu de vídeo. Podrem obtenir les pistes i els subtítols disponibles, fer el zoom de pantalla, el seu aspecte i l'opció força interessant de fer una captura de la imatge de vídeo.
 • Eines: Trobarem efectes i filtres. També la informació dels suports i dels còdecs i la configuració general del programa amb l'opció Preferences
 • View: Accés a la llista de reproducció i podrem modificar la interfície gràfica del VLC.
 • Ajuda: Podem conèixer la versió instal·lada del programa i la informació general del programa.

El reproductor VLC està configurat de forma predeterminada per reproduir qualsevol tipus de mitjà sense cap necessitat de modificació. Si volem fer modificacions a la configuració disposem d'una opció que permet canviar totes les funcions, la trobarem al menú:

Eines | Preferences (Control + P)

Ens mostra una finestra dividida en varies seccions on determinades funcions avançades estàn ocultes a: Show settings marcant l'opció: Tot.

 Preferències

 • Interfície: Modifica les aparences gràfiques del VLC.
 • Àudio: Habilita el so i el seu volum. La sortida S/PDIF i el Dolby Surround.
 • Vídeo: Permet la sortida de vídeo a pantalla completa i el vídeo superposat. Defineix el directori de les captures de fotogrames o instantànies que es realitzen i el seu format.
 • Subtítols i OSD: Paràmetres de configuració desl subtítols i de les opcions de les fonts de sortida.
 • Input / Còdecs: Modifica la configuració de tots els dispositius d'entrada i còdecs disponibles
 • Tecles ràpides: Configuració de les tecles ràpides del reproductor.

Un aspecte diferencial del VLC respecte d'altres reproductors és que ofereix un mètode diferent per mostrar els mitjans de reproducció dels quals disposa. Cadascun disposa de diferents funcionalitats al obrir-lo però podem controlar la seva reproducció amb els mateixos botons d'avançar, retrocedir , volum i una barra de desplaçament per situar-nos en qualsevol punt de la reproducció.

Les diferents opcions de reproducció són:

 • DVD i VCD: Els dos formats de vídeo gravats en disc junt amb SVCD, CVCD i KVCD s'obren amb l'opció: Suport | Obre el disc … (Control +D). i triant l'opció corresponent.
 • Arxius de Vídeo: La reproducció d'arxius de vídeo independentment del seu format es realitza amb l'opció: Suport | Obre el fitxer… (Control +F). A continuació triem el fitxer desitjat.
 • Arxius d'Àudio: Es fa de forma igual als arxius de vídeo. Podrem obrir un sol arxiu amb l'opció: Suport | Obre un directori… (Control +F) o una llista de reproducció amb l'opció View | Playlist (Control + L). En el menú Àudio disposarem del diferents tipus de visualitzacions i equalitzadors.

 Reproducció àudio

 • CDS d'Àudio: Per reproduir els clàssics Cds de música triarem l'opció: Suport | Obre el disc… (Control + D) i escollim l'opció: CD d'àudio i a continuació el botó Reprodueix.
 • Altres fonts: També podem mostrar en pantalla les fonts de vídeo i àudio que provenen d'una direcció remota amb l'opció: Suport | Obre un flux de la xarxa.. (Control + N) on triarem el protocol, la direcció i el port.

Documentació de VLC la trobareu a: http://wiki.videolan.org/