Instal·lació i reconeixement de targetes gràfiques

Introducció

Algunes empreses de maquinari, com Nvidia i ATI, distribueixen els controladors de les seves targes gràfiques per a Linux en format propietari. Degut a la llicència restrictiva d'aquests controladors, no es poden distribuir amb Linkat.

Linkat, detecta i instal·la els controladors d'algunes d'aquestes targes de vídeo, però no de totes. Sols caldrà instal·lar els nous controladors de vídeo si no us funcionen els efectes d'escriptori (xgl), o no es reprodueixen correctament els vídeos o bé voleu treballar en disseny 3D o edició de vídeo.

Si la Linkat no configura correctament la tarja de vídeo, aleshores apareixerà com a VESA, un estándar de pantalla de vídeo d'alta resolució, però sense acceleració gràfica.

Primerament, verifiqueu si la Linkat ha instal·lat el controlador de la targeta gràfica. Per fer-ho, trieu des del menú de Gnome les opcions Escriptori/ Sistema / Maquinari / Targeta gràfica i monitor

En aquest cas, el sistema no ha pogut configurat correctament la targeta de vídeo, perquèque apareix en mode VESA i l'opció Activa Acceletació 3D apareix en color gris i no es pot canviar. Per tant, caldrà instal·lar nous controladors.

Per altra banda, si des del menú de l'Escriptori, seleccioneu les opcions Sistema | Aspecte i comportament | Desktop Effects i marqueu l'opció Enable Desktop Effects, us apareixerà el següent missatge d'error, advertint que la configuració actual de la targeta de vídeo no suporta els efectes d'escriptori.

Trieu l'opció No perquè abans caldrà configurar correctament la targeta de vídeo.

Identificació de la targeta de vídeo

Per tal d'identificar la tarja de vídeo, consulteu els manuals dels vostre ordinador o executeu Escriptori/ Sistema / Sistema / Yast / i a l'apartat Hardware cerqueu l'opció Informació de maquinari / Pantalla. En aquest exemple, la targeta gràfica és una targeta NVIDIA.

Segons la vostra targeta gràfica sigui ATI o Nvidia, seguiu la part d'aquesta pràctica corresponent

Còpia del fitxer de configuració

Abans de tot, feu una còpia del fitxer de configuració de l'entorn gràfic, així, en cas d'error, sempre podeu recuperar la configuració actual. Executeu Aplicacions| Sistema | Terminal | Terminal de Gnome Suposarem que el vostre usuari s'anomena groucho. En altre cas, canvieu groucho pel nom corresponent. Escriviu la següent ordre per a copiar el fitxer de configuració al directori /home/groucho . Recordeu de prémer la tecla Entrar per a executar l'ordre:

cp /etc/X11/xorg.conf /home/groucho/ 

Versió del Kernel

La Linkat té molts paquets per a instal·lar el Kernel (nucli) de Linux. Els més utlitzars són:

  • Kernel-default: És el Kernel que funciona en tots els ordinadors
  • Kernel-pae: És un Kernel que sols funciona en determinades CPU i proporciona un nivell de seguretat més elevat per al sistema operatiu, ja que impedeix que els programes executen codi en les zones de memòria reservades per a dades.

Per saber quin tipus de Kernel teniu instal·lat, fixeu-vos en el menú d'arrancada de la Linkat o bé, executeu des d'una terminal:

uname  -a

Segons la CPU del vostre ordinador, tindreu instal·lat un Kernel o altre. Anoteu el tipus de Kernel, ja que segons la versió, instal·lareu un tipus de paquet o un altre.

Afegir el catàleg de paquets

En aquest punt, afegireu el catàleg de paquets d'ATI o Nvidia a la Linkat, segons la marca de la vostra targeta de vídeo, per poder instal·lar els paquets necessaris. El mètode d'afegir catàlegs ja ha estat explicat a l'apartat Gestió de Repositoris.

Instal·lació dels controladors ATI

Des de la barra de menú de l'Escriptori, trieu l'opció Sistema / Sistema / Instal·la el programari.

Si teniu una targeta de vídeo de la marca ATI model RADEON (8500 o superior), MOBILITY RADEON (M9 o superior), RADEON XPRESS IGP o FireGL, instal·leu el paquet x11-video-fglrxG01. A continuació, segons la versió del vostre kernel, instal·leu el paquet ati-fglrxG01-kmp-default o bé el paquet ati-fglrxG01-kmp-pae.

Si teniu una targeta de vídeo de la marca ATI model ATI Radeon HD 2000 o superior, instal·leu el paquet x11-video-fglrxG02. A continuació, segons la versió del vostre kernel, instal·leu el paquet ati-fglrxG02-kmp-default o bé el paquet ati-fglrxG02-kmp-pae.

Obriu una terminal, executant des de l'Escriptori les opcions Aplicacions| Sistema | Terminal | Terminal de Gnome. Escriviu la següent ordre per instal·lar els controladors de la targeta de vídeo. Recordeu de prémer la tecla Entrar per a executar l'ordre:

sudo aticonfig --initial 

A continuació, reinicieu el sistema operatiu.

Si el sistema no us arranca en mode gràfic, entreu com a usuari (login) root i introduiu la contrasenya de root. A continuació, executeu:

sax2 -r -m 0=radeon
aticonfig --initial --input=/etc/X11/xorg.conf
sax2 -r -m 0=fglrx

I reinicieu el sistema

Si l'anterior mètode no us funciona, executeu:

sax2
aticonfig --initial

Reinicieu el sistema i proveu si podeu activar els efectes d'Escriptori.

Instal·lació dels controladors Nvidia

Des de la barra de menú de l'Escriptori, trieu l'opció Sistema / Sistema / Instal·la el programari.

Si teniu una targeta de vídeo de la marca NVIDIA model Geforce 6 o superior, instal·leu el paquet x11-video-nvidiaG02. A continuació, segons la versió del vostre kernel, instal·leu el paquet nvidia-gfxG02-kmp-default o bé el paquet nvidia-gfxG02-kmp-pae.

Si el model és Geforce FX cards (5xxx), instal·leu el paquet x11-video-nvidiaG01. A continuació, segons la versió del vostre kernel, instal·leu el paquet nvidia-gfxG01-kmp-default o bé el paquet nvidia-gfxG01-kmp-pae.

Per als models Geforce 4 o anteriors o per al model TNT, instal·leu el paquet x11-video-nvidia. A continuació, segons la versió del vostre kernel, instal·leu el paquet nvidia-gfx-kmp-default o bé el paquet nvidia-gfx-kmp-pae.

Obriu una terminal executant des de l'Escriptori les opcions Aplicacions| Sistema | Terminal | Terminal de Gnome. Escriviu la següent ordre per instal·lar els controladors de la targeta de vídeo. Recordeu de prémer la tecla Entrar per a executar l'ordre:

sudo nvidia-xconfig

A continuació, reinicieu el sistema operatiu. Si el sistema no us arranca en mode gràfic, entreu com a usuari (login) root i introduiu la contrasenya de root. A continuació, executeu:

sax2 -r -m 0=nvidia

Si l'anterior mètode no us funciona, executeu:

sax2

Reinicieu el sistema i proveu si podeu activar els efectes d'Escriptori.

Restauració del fitxer de configuració

Si us ha fallat la configuració de la targeta gràfica i voleu restaurar la còpia del fitxer de configuració de l'entorn gràfic, reinicialitzeu el sistema i trieu a l'arrencada l'opció a prova de fallades Failsafe.

Escriviu la següent ordre per restaurar el fitxer de configuració xorg.conf. Recordeu de prémer la tecla Entrar per a executar l'ordre:

cp  /home/groucho/xorg.conf /etc/X11/

A continuació, elimineu els paquets que haveu instal·lat en aquesta pràctica amb l'ordre zypper remove paquet. Per exemple, si teniu una targeta ATI Radeon 8500, caldrà eliminar els paquets x11-video-fglrxG01 i ati-fglrxG01-kmp-default amb l'ordre:

zypper remove x11-video-fglrxG01 ati-fglrxG01-kmp-default

A continuació, reinicialitzeu el sistema amb l'ordre:

reboot