Instal·lació i reconeixement de l'escàner (XSane)

Introducció

XSane és una GUI (Graphical User Interface) basada en el kit d'eines del GIMP (GTK) per al suport d'escàners SANE.

A XSane es pot arribar des dels menús del GIMP, ja que funciona com a plug-in (miniaplicació) seu. També es pot utilitzar fora del GIMP obrint-lo directament des del menú Aplicacions / Gràfics / escaneig / xsane.

Configuració amb el YaST

El primer que cal fer, però, és instal·lar l'escàner i comprovar que heu seguit les instruccions del fabricant a l'hora de connectar els cables de corrent i USB. Després, caldrà configurar la Linkat perquè el reconegui.

Aneu al YaST des del menú Sistema / Sistema, escriviu la contrasenya i escolliu l'opció Maquinari i, aquí dins, escàner.

En el cas que no hàgiu connectat correctament l'escàner o que la Linkat no tingui els controladors (en una minoria dels casos), no us sortirà l'escàner a la llista.

Si us trobeu això, cal revisar acuradament les connexions dels cables.

Si aquestes connexions són correctes, us farà falta aconseguir els controladors del vostre escàner. L'adreça http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html us pot servir per comprovar si l'escàner funciona amb la versió de SANE que porta la Linkat. Si ho està, cal baixar-se els controladors i instal·lar-los amb el YaST. Després ja us el reconeixerà i podreu seguir amb els passos següents.

Cal tenir molt en compte, però, que instal·lar uns controladors que no es corresponen als del vostre escàner pot fer malbé l'aparell i provocar avaries permanents en el maquinari.

Ara cal seleccionar l'escàner i clicar elbotó edita

Us apareix una llista de controladors d'on cal seleccionar el model. Cal tenir en compte que alguns models tenen més d'un controlador, millor provar primer el paquet sane i si no funciona correctament podeu provar-ne un altre

Seguidament sols cal comprovar que la instal·lació ha estat correcte i prémer el botó D'acord.

I, en el pas següent, us ofereix la llista d'escàners correctament configurats.

Premeu D'acord i ja tindreu la instal·lació feta.

La interfície del XSane

A continuació, per provar-ne el funcionament, podeu anar al GIMP i adquirir una imatge o podeu anar al menú Aplicacions / Gràfics / escaneig / xsane i engegar l'aplicació que us permet escanejar fotografies i documents.

En aquesta interfície, podeu veure quatre finestres, tot i que poden variar lleugerament segons el model de l'escàner.

A la finestra més gran, apareix l'àrea que serà escanejada, la qual podeu canviar de mida simplement arrossegant-la amb el ratolí. Des d'aquí, també podeu escanejar una previsualització amb el botó Acquire preview per així anar modificant les opcions que us ofereixen la resta de les finestres.

Quan cregueu que teniu les opcions correctament ajustades, premeu el botó Scan de la finestra principal (la de l'esquerra, que conté els menús de l'aplicació) i se us crearà la imatge digitalitzada.