Instal·lació i reconeixement d'impressores

Introducció

Les impressores són dispositius que es poden connectar directament a l'ordinador amb el port en paral·lel i el port USB, o bé s'hi pot accedir des de la xarxa. Les impressores en xarxa poden estar connectades a un servidor d'impressió que pot funcionar amb el MS Windows, o poden estar directament connectades a la xarxa amb un dispositiu servidor d'impressió, com l'anomenat Jetdirect de HP. Veureu com configurar impressores en local pel port en paral·lel, pel port USB, impressores en xarxa connectades a un servidor d'impressió que funciona amb el Windows i impressores directament connectades a la xarxa.

Configuració amb el YaST

A la Linkat, la configuració de les impressores es fa des del YaST.

Per accedir-hi, aneu al menú Sistema i escolliu l'opció Sistema i després la opció YaST.

Se us demanarà la contrasenya de l'usuari root, si no és que heu entrat a la sessió utilitzant aquest usuari.

Escriviu-lo i, al menú de l'esquerra, trieu l'opció Hardware i, dins aquesta, l'opció Impressora:

La primera vegada que entreu a la configuració d'impresores es crearà una base de dades de controladors i pot tardar una estona.

La següent pantalla que veureu serà una llista de les impressores connectades al nostre ordinador. Ara veureu diferents casos possibles.

Impressores del port en paral·lel i del port USB

Una impressora es pot connectar directament a un ordinador mitjançant el port en paral·lel i el port USB. El port en paral·lel de l'ordinador és el que té un connector com el que es veu a la imatge:

I el port USB de l'ordinador és el que té un connector com el que es veu a la imatge:

Per instal·lar una impressora, el primer que cal fer és connectar-la al port en paral·lel o USB i després al corrent elèctric. Poseu-la en funcionament amb el botó d'engegar la impressora i configureu-la a la Linkat. Per configurar-la, aneu al YaST seguint els passos anteriors.

De forma automàtica, el YaST2 haurà detectat la vostra impressora. En l'exemple, es pot veure que ha detectat una EPSON STYLUS D92.

Si no us la detecta, heu de remirar que la impressora estigui físicament ben connectada tant a l'ordinador com al corrent elèctric. També que estigui engegada. Si tot i així encara no la reconeix, heu d'utilitzar el CD de controladors del fabricant de la impressora, comprovar que incorpora controladors per al Linux i, des de l'opció Afegeix del YaST2, instal·lar-los.

Un cop instal·lats, repetiu els passos descrits anteriorment i veureu que es detecta la impressora.

Si no disposeu de controladors per al Linux, caldrà buscar-los a Internet. Després de fer el que diu la introducció a aquest mòdul, també podeu anar a l'adreça: http://www.linuxprinting.org/, on es poden obtenir els controladors de la majoria d'impressores del mercat. En aquesta adreça també ens informen dels controladors idonis per a la nostra impressora

Ara cal prémer el botó Edita i us apareix l'editor de la configuració:

Deixeu les opcions per defecte i premeu el botó Prova per imprimir una pàgina d'impressió.

I si la impressió ha estat correcta, premeu el boto Ha finalitzat la impressió. En aquest cas, us apareixerà la finestra amb la impressora connectada correctament.

Com que el procés haurà estat correcte, premeu el botó Finalitza i es desarà la configuració.

Si la impressió no és det tot correcte podeu provar un altres dels controladors que es proposen per la vostra impressora a http://www.linuxprinting.org/ i fer una altra prova de impressió. El més probable és que aquest ja estiguin a la llista de controladors disponibles.

Tanqueu el YaST i podreu comprovar des de qualsevol aplicació, des del processador de textos, per exemple, que, si voleu imprimir, us apareix la impressora que acabeu de configurar.

Impressores en Samba

Configureu la Linkat per imprimir amb una impressora connectada a un servidor d'impressió que funcioni amb el MS Windows. Per comunicar ordinadors que funcionen amb GNU/Linux amb dispositius connectats a ordinadors que funcionen amb el MS Windows, s'utilitza el protocol anomenat SMB, acrònim de Server Message Block. El programari del Linux que implementa el protocol SMB s'anomena SAMBA.

Primer de tot, cal comprovar que la impressora que voleu configurar està activa i funciona.

Un cop fet això, podeu engegar el Yast i anar a l'opció de configuració d'impressores tal com s'ha descrit anteriorment.

Ara feu que el vostre ordinador trobi la impressora connectada a un servidor que funcioni amb el MS Windows. D'entrada, no us detectarà les impressores connectades a altres ordinadors. Perquè les trobi, Cliqueu el botó Afegeix

Aleshores, escollireu el botó Auxiliar de connexió.

En aquest cas que teniu una impressora connectada a un ordinador amb MS Windows i que la compateix, escollireu la opció que es veu en la imatge següent:

En aquesta finestra donareu les dades de configuració del grup de treball, nom o adreça IP, el nom de la cua remota (és el nom de la impressora), l'usuari i la contrasenya de l'ordinador amb MS Windows que comparteix la impressora. Feu una connexió de prova, si no és correcte comproveu les dades de la connexió.

Un cop sigui correcta la prova de connexió premeu D'acord.

La següent pantalla és per determinar els controladors. Escolliu els que corresponguin al vostre model d'impressora o el que s'assemble més. La prova d'impressió que farem ens dirà si funcionen correctament. Si no és així els podeu canviar des d'aquí.

Si premeu el botó D'acorAd veureu la impressora configurada i podreu fer una impressió de prova.

En acabar d'imprimir premereu el botó D'acord.

Un cop fet tot això, podeu anar a qualsevol aplicació (processador de textos, per exemple) i comprovar que, a les opcions a l'hora de imprimir, apareix la impressora que acabeu d'instal·lar.

Impressores directament connectades a la xarxa

Les impressores directament connectades a la xarxa tenen un dispositiu anomenat jetdirect que permet utilitzar un cable de xarxa per connectar-les a un commutador (switch), a un concentrador (hub) o a un router (encaminador) domèstic de 4 ports. Per a aquesta connexió, s'utilitzen cables UTP i connectors RJ-45 com el de la imatge:

Primer de tot, cal comprovar que la impressora que voleu configurar està activa i funciona.

Un cop fet això, podeu engegar el Yast i anar a l'opció de configuració d'impressores tal com s'ha descrit anteriorment. Aleshores, us apareixerà la finestra següent:

Seleccioneu el botó Afegeix.

I ara cliquem el botó Auxiliar de connexió.

Seleccioneu l'opció d'imprimir directament al port TCP tal com es veu a la imatge següent, premeu el botó detecta i us detectarà les impressores actives connectades deirectament a la xarxa. És possible que hagueu d'escollir el fabricant de la impressora amb el desplegable. Premeu el botó D'acord.

A la finestra que us apareix, cal escollir el controlador més adequat a la impressora. Mireu la marca i el model exactes. Si no apareix exactament proveu un que s'hi apropi i en fer la prova d'impressió veureu si aquesta és acceptable. Si no ho és caldrà canviar-lo. Si teniu els controladors per a Linux en un CD o us els heu baixat d'internet els podeu afegir amb el botó Afegeix un controlador.

Després de prèmer el botó Següent veureu una finestra semblant a la imatge següent des d'on podreu fer un prova d'impressió.

En acabar d'imprimir, si la impressió no és adequada haureu de revisar els paràmetres que heu introduït. Si ja és correcte cal que cliqueu el botó D'acord

Un cop fet tot això, podeu anar a qualsevol aplicació (processador de textos, per exemple) i comprovar que, a les opcions a l'hora de imprimir, apareix la impressora que acabeu d'instal·lar.