NdisWrapper

Executeu Aplicacions| Sistema | Terminal | Terminal de Gnome: apareixerà una finestra amb un terminal. A continuació, teclegeu les instruccions necessàries per configurar la targeta. Recordeu prémer la tecla de retorn després de cada línia.

Primerament, comprovarem que tenim els controladors copiats:

ls /home/groucho/WinXP 
bcm43xx.cat  BCMWL5.inf  bcmwl5.sys

Per a instal·lar els dispositius, cal ser root. Teclegeu:

su

I entreu la contrasenya de root.

Instal·leu els drivers:

 ndiswrapper -i /home/groucho/WinXP/BCMWL5.inf

A continuació, comproveu que els mòduls s’han configurat correctament i que el dispositiu ha estat detectat. Teclegeu:

ndiswrapper -l

La sortida de l'ordre anterior mostra que el dispositiu està instal·lat:

bcmwl5 : driver installed
device (14E4:4320) present

Després, feu que el Linux carregui els mòduls quan s'iniciï el sistema. Teclegeu:

ndiswrapper -m
modprobe ndiswrapper

Si no hi ha hagut cap error, finalment, comproveu que el dispositiu s’ha configurat correctament: Teclegeu:

dmesg|tail

La sortida de l'ordre anterior mostra a l'última línia que hi ha un nou dispositiu de xarxa anomenat wlan0, que encara no està configurat. Caldrà configurar-la com qualsevol altra targeta de xarxa sense fils:

ndiswrapper: Loading module compiled for kernel versioninto kernel version
ndiswrapper: driver bcmwl5 (Linksys,02/19/2004, 3.50.21.11) loaded
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] enabled at IRQ 10
ACPI: PCI Interrupt 0000:01:02.0[A] -> Link [LNKG] -> GSI 10 (level, low) ->
IRQ 10
ndiswrapper: using IRQ 10
wlan0: ethernet device 00:0b:6b:4a:ee:f9 using NDIS driver: bcmwl5, version:
0x332150b, NDIS version: 0x500, vendor: '', 14E4:4320.5.conf
wlan0: encryption modes supported: WEP; TKIP with WPA; AES/CCMP with WPA

En cas d'error, si el sistema es torna inestable, i necessiteu desinstal·lar el controlador, utilitzeu la següent sintaxi:

ndiswrapper -r bcmwl5