Gestió del programari

El principals problemes d'instal·lació de programari són les dependències i els conflictes de paquets.

Les dependències es refereixen a quins programes s'han d'instal·lar prèviament per a que funcioni un programa. Per exemple, abans d'instal·lar un programa d'edició d'àudio, cal instal·lar el programari per a activar la targeta de so.

Els conflictes es donen quan dos programes no poden conviure en el sistema operatiu perquè utilitzen recursos incompatibles al mateix temps. Per exemple, un programa antic utilitza la llibreria d'accés a la tarja de vídeo 1.0 i altre programa utilitza llibreria d'accés a la tarja de vídeo 2.0 incompatible amb la 1.0

Amb YAST podeu instal·lar, actualitzar i eliminar programari sense que us hageu de preocupar per aquest problemes, ja que el programa els resol de manera automàtica.

Per qüestions de seguretat, sols l'usuari root pot gestionar els programes.

El programari que utilitza el GNU/Linux acostuma a arribar en forma de paquets. Aquests paquets solen ser fitxers rpm o deb segons la distribució de Linux que utilitzeu. Cada paquet està format per un conjunt de fitxers que contenen el programa mateix més informació addicional sobre el programa, com per exemple, els requeriments que té, on ha d’anar instal·lat, dependències amb altres programes, etc.

Actualizacions

La Linkat periòdicament cerca actualitzacions del programari i pregunta a l'usuari si vol actualitzar el sistema.

Per a canviar aquestes opcions, seleccioneu des de l'Escriptori les opcions Sistema / Sistema / Software Updates

Podeu modificar les següents opcions:

  • Check for updates: trieu quan si cercaran les actualitzacions cada hora (Hourly), cada dia (Daily), cada setmana (Weekly) o Mai.
  • Automatically install: trieu si voleu que s'instal·len automàticament totes les actualitzacions (All Updates), sols les que afecten a la seguretat dels programes (Only security updates) o cap (Nothing).
  • Check for major updates: trieu quan es cercaran les actualitzacions més importants del sistema.

Aquest programa també permet configurar si es notificarà a l'usuari quan estan disponibles les actualitzacions (When updates are available) i altres informacions referides a tasques llargues d'actualitzacions.

Es recomana actualitzar el sistema per a corregir els possibles errors del programari i per a tenir l'última versió dels paquets.

Gestió del paquets de programari amb YAST

Per a gestionar els paquets de programari, cal triar des de la barra de menú de l'Escriptori, l'opció Sistema / Sistema / Instal·la el programari.

Els paquets es divideixen en:

  • Disponible: paquets no instal·lats.
  • Actualitzacions: Millores o versions més modernes dels paquets ja instal·lats.
  • Instal·lats: Paquets configurats que poden executar i utlitzar.

Cerca de programari

Per a cercar un paquet, escriviu el nom complet o parcial del paquet o bé una paraula clau a la dreta del text Llista de paquets.

Per exemple, si volem instal·lar un programa per a visualitzar la nostra col·lecció de còmics en format cbr, premeu el botó escriviu Disponible i escriviu comic.

Instal·lació del programari

Per a instal·lar un nou programari, premeu el botó Disponibles i cerqueu el seu nom i seleccioneu-lo amb un clic. A continuació premeu el botó Instal·la i el botó Aplica. La Linkat cercarà el paquet a Internet, el descarregarà al nostre ordinador i l'instal·larà.

En aquest exemple, el paquet qcomicbook s'instal·larà al sistema dins d'Aplicacions / Gràfics / Visualitzador.

Eliminació del programari

Per a eliminar un programa, premeu el botó Instal·lats i cerqueu el seu nom i seleccioneu-lo amb un clic. A continuació premeu el botó Suprimeix i el botó Aplica.

En aquest exemple, el paquet qcomicbook s'eliminarà.

Actualització del programari

Per a actualitzar un programa de forma manual, premeu el botó Actualitzacions i cerqueu el seu nom i seleccioneu-lo amb un clic. A continuació premeu el botó Actualitza. És recomable tenir tots els programes actualitzats

Gestió de Repositoris

Un repositori o font de programari, és un espai centralitzat on s'emmagatzema i es manté paquets de programari, habitualment en bases de dades o arxius informàtics.

A banda de les fonts de programari de la Linkat, podem afegir-hi de noves que no estan creades per l'equip de la Linkat, però que permeten afegir al sistema operatiu programes que gestionen el maquinari de la tarja de vídeo o de la tarja inalàmbrica o d'altres.

En el següent exemple, afegirem al sistema operatiu la font de programes VideoLan on trobareu un reproductor de DVD i arxius multimèdia anomenada VLC. Aquesta font de programes està mantinguda per voluntaris i no forma part del projecte de la Linkat.

Per a activar els repositoris, des del menú de l'Escriptori, seleccioneu les opcions Aplicacions / Sistema / YaST Trieu en el grup Software l'opció Software Repositories.

Premeu el botó Afegeix i l'opció Diposits de la comunitat.

Trieu, en aquest cas, els repositoris Videolan i Packman.

Confirmeu la seleció amb el botó D'acord.

El programa us demanarà confirmació per a, si confieu en la nova font de programari, importar les claus públiques del servidor. Premeu el botó Importa

Finalment, apliqueu els canvis amb el botó D'acord.

Ara, a la llista de programari disponible, apareixerà el programa VLC, instal·leu el programa i executeu-lo triant les opcions Aplicacions | Multimèdia | Reproductor d'audio | VLC video player i accepteu la política de privacitat per defecte.

Obriu un fitxer d'àudio o vídeo amb el programa VLC. En aquest cas, es reprodueix la pel·lícula d'animació Big Buck Bunny realitzada amb programari lliure i que es distribueix sota una llicència Creative Commons que permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra i fer-ne obres derivades.

Trobareu més informació sobre VLC aquí.