Introducció

Els mòduls del nucli

El Linux és un nucli (kernel) dissenyat modularment. En el moment de l'arrencada, sols es carrega el nucli amb el programari mínim per poder engegar l'ordinador. Quan una aplicació necessita accedir a un dispositiu, aleshores el nucli carrega automàticament en memòria el controlador de dispositiu, anomenat genèricament mòdul. Si després d'un temps determinat el mòdul no s'utilitza, s'elimina de la memòria. D'aquesta manera, s'estalvia memòria, ja que sols n'ocupen els mòduls dels dispositius que s'estan utilitzant en aquell moment.

Mòduls lliures vs mòduls propietaris

Els mòduls que vénen de sèrie amb el kernel s'anomenen mòduls lliures, ja que es distribueixen amb llicència GNU. Per contra, determinats fabricants distribueixen els controladors dels seus dispositius en format binari, sense proporcionar-ne el codi font i sota llicències propietàries. Aquests mòduls s'anomenen mòduls propietaris.

Els mòduls propietaris tenen els problemes següents:

  • Sols funcionen per a determinades versions i/o distribucions de Linux. Si s'actualitza el kernel, el mòdul deixa de funcionar.
  • El fabricant deixa de donar suport al mòdul propietari quan ja no li és rendible.
  • No acompleixen la llicència GNU.

Tot i això, els mòduls propietaris poden ser l'única manera de fer funcionar determinat maquinari amb el Linux.

Instal·lació de maquinari i programari

El programa YAST serveix per a administrar el sistema operatiu, el maquinari i el programari.

Per raons de seguretat, Linkat no permet a qualsevol usuari instal·lar programari ni maquinari. Per aquesta raó, en tot aquest mòdul, quan executeu el programa YAST, la Linkat us demanarà la contrasenya de l'usuari primari (root) per a poder continuar.

Informació del maquinari

Identificació del maquinari

Sovint es presenta el problema de configurar el maquinari d'un ordinador, però no hi ha cap manual o es desconeix quin tipus de maquinari conforma l'ordinador. Afortunadament, amb la Linkat es pot saber quins són els components de l'ordinador mitjançant l'opció Escriptori / Sistema / Sistema / Yast / Informació del maquinari.

Podeu desar la informació del maquinari amb el botó Desa al fitxer…

Tot i que la Linkat detecta el vostre maquinari, aquest pot no funcionar amb la Linkat o pot estar mal configurat. La detecció de maquinari no és garantia d'un funcionament correcte.

Tria de maquinari compatible amb la Linkat

La Linkat 3 és una distribució de Linux derivada de Opensuse 11.1. Per determinar si un maquinari és compatible amb la Linkat, connecteu-vos a: http://es.opensuse.org/Hardware i cerqueu el vostre dispositiu.

Per exemple, per veure quins models d'impressores de l'empresa Hewlett-Packard són compatibles amb la Linkat, trieu a la pàgina anterior l'enllaç Componentes / Impresoras. Com aquesta pàgina no està traduïda, trieu l'enllaç de la versió anglesa i a la nova pàgina, cerqueu les impressores Hewlett-Packard. Les impressores que funcionen amb Opensuse 11.1 també funcionen amb Linkat 3.

Per exemple, la última impressora de la llista, anomenada Phaser 3117 es detectada pel sistema operatiu i funciona correctament en OpenSuse 11.1

Abans de comprar qualsevol maquinari, és recomanable fixar-se amb la seva compatibilitat amb Linux.