Objectius

L’objectiu bàsic d’aquest mòdul és conèixer de manera introductòria el màxim ventall de possibilitats que ofereix l’escriptori gràfic de la Linkat, el GNOME, des de la seva estructura més formal fins al coneixement de diferents utilitats que ens en permetran la personalització, passant pel gruix d’aplicacions que contemplen els diferents menús desplegables.

En aquest mòdul, anirem també descobrint les eines de configuració personal així com les eines bàsiques d’administració de fitxers i de l’escriptori.

Resum dels aspectes tractats:

  • Conèixer les aplicacions dels diferents menús desplegables.
  • Configurar l’escriptori: Aspecte i comportament.
  • Configurar l’escriptori: Efectes d'escriptori i Menú principal.
  • Configurar l'escriptori: Maquinari i Personal.

Continguts