Mòdul 1: Introducció al programari lliure

Objectius

L'objectiu bàsic d'aquest mòdul és conèixer de manera introductòria què és el sistema operatiu Linux i la seva història.

En aquest mòdul, també es veurà què són les distribucions de Linux i com la comunitat fa que cada distribució evolucioni.

D'altra banda, també acabarem entenent els fòrums com a espais d'autoaprenentatge ja que s'hi aprofita el coneixement que la comunitat genera i transmet.

Resum dels aspectes tractats:

  • Saber què és el Linux.
  • Entendre què són els kernels, les interfícies gràfiques d'usuari i els entorns d'escriptori.
  • Saber la història del GNU/Linux.
  • Entendre les qüestions de les llicències i el concepte de llibertats del programari lliure.
  • Conèixer diferents distribucions de GNU/Linux.

Continguts