Presentació

La Linkat és la distribució educativa de GNU/Linux que ofereix el Departament d'Educació i Universitats amb la finalitat de poder proveir l'accés a un sistema operatiu completament lliure. Forma part d'una actuació d'aquest departament per impulsar l'ús del programari lliure que comporta, entre altres avantatges, l'extensió de l'alfabetització digital respectant la legalitat, la promoció dels principis del treball col·laboratiu, tan necessaris perquè la societat del coneixement avanci pels camins de la garantia de la igualtat d'oportunitats i l'efectiva llibertat de tria al mercat.

La finalitat d'aquest curs és, per tant, donar a conèixer les possibilitats de la Linkat com a sistema operatiu lliure, oferir una presa de contacte i els coneixements bàsics per ser-ne usuari/ària.

Estructura

El curs s'estructura en els següent 8 mòduls:

Per fer aquest curs, es requereixen uns coneixements i unes destreses bàsiques en el domini de l'entorn d'un sistema operatiu. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per Internet, enviar correu electrònic…

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs poden ser visualitzats amb el navegador Mozilla Firefox i derivats del projecte Mozilla amb les opcions Javascript i Cookies activades (eines disponibles al Materials de Formació).