Objectius

 • Conèixer les característiques que ha de complir l'apartat de les conclusions
 • Indicar tot allò que ha constar a l'apartat de crèdits i referències
 • Elaborar la guia didàctica
 • Revisar tota la WebQuest: tant els aspectes de disseny com de contingut i veure si s'ajusta als conceptes d'usabilitat i accessibilitat
 • Conèixer com protegir la vostra WebQuest amb la llicència Creative Commons

Continguts

 1. Les conclusions
 2. Els crèdits i les referències
 3. La guia didàctica
 4. Revisió final
 5. Usabilitat i accessibilitat
 6. La llicència Creative Commons