Objectius

En aquest mòdul tractarem l'apartat de la tasca.

 • Comprendre la importància de la tasca.
 • Distingir diferents tipus de tasca.
 • Conèixer la Taxonomia de Bloom.
 • Categoritzar les habilitats cognitives .
 • Descriure diverses estratègies de treball cooperatiu.
 • Analitzar diversos exemples de tasques de WebQuest ja creades.
 • Crear una tasca.

Continguts

 • Apartat de la tasca d'una WebQuest.
 • Diferents tipus de tasca.
 • Taxonomia de Bloom.
 • Habilitats cognitives superiors.
 • Estratègies de cooperació.
 • Exemples de tasques.
 • Agrupació de tasques.