Presentació

Una de les metodologies més eficaces per incorporar Internet com a eina educativa a tots els nivells i per a totes les àrees és, segons el nostre parer, la metodologia creada per Bernie Dodge, considerat actualment entre els millors innovadors en matèria de tecnologia educativa del món. La metodologia creada per Dodge s'anomena WebQuest i actualment nosaltres la definim com: "Una WebQuest és una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet. Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d’un producte i conté una avaluació directa del procés i dels resultats."

Format

Per seguir aquest curs. podeu optar entre: Anar consultant en línia els diferents mòduls. Descarregar tot el curs en format HTML fent clic als disquets que es troben a la portada. Un cop descarregats tots els fitxers, instal·leu-los executant nomdelfitxer.exe. Després podeu visualitzar el curs a qualsevol navegador, sense necessitat d'estar connectats a Internet.

Estructura

La durada del curs és de 45 hores. . Per fer aquest curs, es requereixen uns coneixements i unes destreses bàsiques en el domini de l'ordinador, és a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com ara crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per Internet, enviar correu electrònic amb arxius adjunts, comprimir i descomprimir arxius,obtenir, desar i insertar imatges, etc. També cal conèixer un editor de webs, com ara el Dreamweaver, el NVU o el Kompozer

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per ser treballats amb un editor de webs i poden ser visualitzats amb els navegadors Firefox i Internet Explorer (versió 4 i superiors) amb les opcions JavaScript i cookies activades (eines disponibles al CD-ROM Materials de formació).

Icones i elements de navegació

Les icones utilitzades són: Informació. Documentació sobre el contingut que s'està tractant a les pàgines. Pràctiques. Treball que l'alumnat ha de fer seguint les propostes guiades. Aquestes pràctiques són personals i no s'han d'enviar al tutor/a del curs. Atenció. Aquesta icona indica suggeriments, idees i comentaris complementaris a la documentació i a les pràctiques de cada mòdul. Imatges en moviment. Aquesta icona indica que us trobeu davant una animació en format vídeo, pel·lícula Flash…

Els elements de navegació són:

Permet accedir a qualsevol mòdul o pràctica. Indica la pràctica activa en què esteu treballant. Permet retornar al nivell anterior. Permet accedir als exercicis del mòdul activat. Permet el retorn a l'inici de la pàgina consultada. Permet accedir a la guia del curs. Permet la descàrrega de fitxers. Permet la impressió de fitxers.

Les WebQuests presentades en els diferents mòduls d'aquest curs es troben penjades a Internet i es poden consultar també des de la base de dades de WebQuestCat: http://webquest.xtec.cat/enlla/