Mòdul 2. Programari de gestió de la PDI (I)

Contingut

  • Configuració inicial de la PDI.
  • Creació d'un arxiu notebook amb material propi.
  • Usos de la barra d’eines i de dues de les fitxes d’accés ràpid -Classificador de Pàgines i Fitxers Adjunts-.
  • Els enllaços: a internet, entre pàgines del document i als Fitxers Adjunts.

Pràctiques

  • Pràctica 3. La personalització d'objectes, els enllaços i els fitxers adjunts
  • Pràctica 4. La gestió de pàgines i el tractament d'imatges

Els continguts del mòdul i el projecte

Aquest és el primer mòdul dels dos que es dediquen a explicar les característiques i el funcionament d'un programari de gestió d'una PDI. En el projecte se us demana la creació d'una seqüència didàctica en base a l'elaboració d'un arxiu *.notebook, per tant, allò que s'ha explicat en aquest mòdul us pot pistar per a la resolució d'alguns aspectes tècnics que han de donar sortida al vostre plantejament didàctic.