Pràctica 2.Característiques generals del programari de la PDI

El programari de gestió de les PDI, a banda de gestionar el tauler, disposa d’una sèrie d’eines i aplicacions per interactuar amb allò que es mostra en pantalla i executar altres aplicacions.

Eines bàsiques

Les eines presents en el programari de les diferents PDI es poden classificar en:

 • Eines de notes: llapis, marcador, llapis de color, text…
 • Eines d’edició: tallar, copiar, enganxar, esborrar…
 • Eines de creació i de gestió de pàgines: pàgina nova, endavant, enrere, plantilles, classificador de pàgines…
 • Eines de presentació: zoom, ombra de pantalla…
 • Eines de gestió: crear i desar arxius, exportar a altres formats (pdf, imatge, pàgina web…)…
 • Altres eines: enregistrar i reproduir, teclat virtual, galeria d’imatges…

En aquests vídeos es mostren les eines que podeu trobar en un programa de gestió de PDI.

D’una manera molt esquemàtica, i per entendre les possibilitats que aporta el programari de gestió, es podria dir que ens permet que una PDI actuï com a:

 1. Una pissarra convencional
 2. Una pantalla de projecció
 3. Un ordinador
 4. Una eina d’autor
 5. Una carpeta de recursos

1. La PDI és una pissarra tradicional.

El programari de gestió de les PDI permet simular una pissarra tradicional damunt el tauler.

Les PDI poden actuar talment com una pissarra tradicional de guix o de retolador. Sobre un fons blanc el professorat hi pot escriure, guixar, dibuixar, esborrar mentre explica, comenta, presenta…, amb el valor afegit que quan s’acaba la sessió ho desa i pot reprendre el discurs a la sessió següent.

2. La PDI és una pantalla de projecció.

Pot semblar una obvietat, però una pissarra digital pot esdevenir també una simple pantalla de projecció on poder-hi visionar tot allò que fins ara projectàvem a una pantalla convencional.

En la mesura que es tingui un cert domini del programari de gestió específic de cada PDI, aquesta "pantalla" pot tenir tot un seguit d'elements complementaris inherents a les potencialitats de les aplicacions que van associades al maquinari.

3. La PDI actua com un ordinador.

Abans d’incidir en aquesta característica, caldria introduir un nou concepte, el de programari de treball, que és aquell programari instal•lat en un ordinador i que el professorat fa servir habitualment per desenvolupar la seva tasca, és el cas dels processadors de textos, programaris per fer presentacions, fulls de càlcul, JClic, Quaderns Virtuals, programes de tractament de so, d’imatge…

El programari de gestió de les PDI permet interactuar amb l’ordinador a través del tauler, és a dir, aquest es converteix en una pantalla d’ordinador sobre la qual s’hi pot accedir, activar, presentar i exercitar qualsevol recurs elaborat, ja sigui amb el programari de gestió o amb el programari de treball.

Els dits (per a les PDI tàctils) i el punter digital (per a les PDI digitals i les portables) substitueixen el ratolí per obrir arxius i executar aplicacions. Per exemple, per passar una a una les diapositives d’una presentació feta amb Impress o PowerPoint, només cal clicar damunt el tauler amb el dit o amb el punter digital, sense haver d’accedir al teclat o al ratolí de l’ordinador, per fer-ho.

Els objectes d’aprenentatge elaborats amb les eines d’autor com el JClic, el Hot Potatoes, els Quaderns Virtuals, tota la gamma sota el genèric d'SCORM, el Neobook, simulacions i applets de Java; i els llibres digitals són alguns dels recursos als quals s’hi pot accedir, activar, presentar i exercitar damunt d’una PDI.

Per poder interactuar amb aquests recursos els programaris de les PDI disposen d'un conjunt d’eines que permeten actuar-hi directament al damunt per: marcar, assenyalar, escriure, capturar, etc. Són les anomenades eines flotants.

4. El programari de les PDI és una eina d’autor.

Les eines d'autor són instruments de creació que permeten generar un entorn d'aprenentatge dinàmic. Entre les seves funcionalitats destaca, per damunt de totes, la possibilitat de crear objectes d’aprenentatge, presentacions o petites aplicacions des de la mateixa eina.

Les eines d'autor més bàsiques són aquelles que només permeten un nombre limitat d'accions perquè l'usuari interactuï amb el sistema, com per exemple, crear mapes sensibles o anar d'una diapositiva a la següent.

Les eines d’autor més conegudes són les eines ofimàtiques, de tractament d’imatge i per a la creació de materials multimèdia com el JClic, el Hot Potatoes o els Quaderns Virtuals, així com el Flash.

El programari de les PDI, com l’Smart Notebook, l’Interwrite Workspace o el Mimio Notebook pot actuar com una eina d’autor, sempre que es tingui instal•lat a l'ordinador personal per a la preparació del treball que usarem a l'aula.

El programari de les PDI disposa d’unes eines que permeten la creació d’objectes d’aprenentatge: presentacions, aplicacions multimèdia… Aquestes eines que s’han identificat a l’inici d’aquest apartat, són les eines d’anotacions, d’edició, de creació i de gestió de pàgines, de presentació i de gestió, així com altres eines més específiques.

5. El programari de les PDI és una carpeta de recursos.

Per facilitar la tasca de creació d’objectes d’aprenentatge la majoria de programaris inclou una Galeria amb milers de recursos de tota mena, útils per a la dinàmica de treball a l’aula i per a la creació d’objectes d’aprenentatge.

La Galeria s’organitza en carpetes i els recursos que conté són de diferents tipologies: imatges (dibuixos, fotografies, gràfics, etc.), sons, animacions, fons de pantalla, plantilles per a pàgines, plantilles d’arxius multimèdia per a la creació d’activitats i, fins i tot, mostres de lliçons, és a dir unes unitats didàctiques creades a partir del programari de cadascuna de les PDI i plantilles per al seu disseny.

A més, la Galeria permet una personalització amb la incorporació d’aquells recursos que el professorat utilitza de manera habitual per a l’elaboració dels objectes d’aprenentatge propis.

Els arxius que es creen amb el programari d’algunes PDI actuen com una veritable carpeta. Disposen d’una opció que permet incorporar, a manera d’arxius adjunts, altres recursos: arxius de text (programacions o els fulls de les activitats dels alumnes), altres presentacions, vídeos, sons, arxius multimèdia, enllaços, etc.

D’aquesta manera, en un sol arxiu, el professorat té a l’abast tots aquells documents que necessita per desenvolupar una seqüència didàctica.

Altres eines presents als programaris de les PDI que afavoreixen el procés d’ensenyament-aprenentatge

La majoria de programaris de PDI disposen d’una sèrie d’eines addicionals com una gravadora i un reproductor de vídeo.

 • La gravadora pot capturar un escriptori actiu (una part o en la seva totalitat), sincronitzat amb àudio, per crear un arxiu de vídeo. Permet enregistrar presentacions i activitats de pantalla que a posteriori poden ser reproduïdes amb un reproductor de vídeo.
 • El reproductor de vídeo que porten alguns dels programaris de PDI disposa d’unes funcions pròpies que donen un valor afegit al visionat d’arxius de vídeo, com aturar la imatge automàticament en el moment d’aixecar el llapis o punter, subratllar, marcar, assenyalar, escriure amb el llapis o punter, desaparició de les marques i dibuixos fets sobre la pantalla, etc.

A més, el programari també sol tenir altres eines com un reflector/focus i una cortina de pantalla que poden ser útils per centrar l’atenció, una calculadora, un teclat virtual, una lupa, un capturador de pantalla, etc.

La compatibilitat

Si es treballa amb diferents models de PDI no es podran compartir materials i recursos fets amb els programaris propis de cada marca, gairebé tots són incompatibles.

Fins fa ben poc, bona part dels programaris de PDI mantenien tancades la majoria d’aplicacions si no s’usaven connectats amb el tauler propi. D’un temps ençà alguns fabricants comencen a apostar per versions del seu programari que es poden fer servir damunt de taulers diferents dels de la seva pròpia marca i aconseguir explotar gairebé el 100% de possibilitats del tauler. En aquest moment el programari de gestió d’un model de PDI esdevé programari de treball en un altre model de PDI.

Són pocs els casos de compatibilitat: el més evident són els arxius generats amb l’Activsoftware de la PDI Promethean, que es poden obrir amb el programari Notebook de l’Smart, i viceversa.

Això no significa que, evidentment, es tinguin instal•lats tant a l'ordinador personal com a l’ordinador de l’aula connectat a la PDI, més d’un programari específic de PDI.

Al mercat es poden trobar diferents models de pissarres interactives, cadascuna de les quals porta associat un programari diferent, però les pràctiques educatives que possibiliten aquestes pissarres no només depenen de les seves prestacions tècniques.

L’actitud, la formació i l’enfocament del docent que les utilitza conformen la veritable innovació didàctica, i un cop es dominen les possibilitats de l’ús d’aquestes eines dins les aules, passar d’un programari a un altre és relativament senzill i comparable al fet de rebre formació sobre l’ús tècnic del tractament de textos Microsoft Word i així poder usar el Writer de l'OpenOffice sense rebre formació específica.

El programari Notebook és el propi de les pissarres interactives Smart, però el seu ús és compatible sobre d’altres taulers interactius que no són Smart i, tot i no tractar-se de programari lliure pròpiament dit, sí que resulta ser de lliure distribució (la versió 9.7), la qual cosa permet que s'hi pugui accedir sense l’obligatorietat de posseir una pissarra interactiva (el Notebook 10 permet baixar una versió de prova per a 30 dies). Aquestes característiques s’afegeixen a la seva gestió intuïtiva i al seu fàcil maneig. Per això, les propostes del curs que es desenvoluparan a partir del segon mòdul es faran amb aquest programari.