Pràctica 1. La posada en marxa de la PDI a l'aula

La pissarra digital interactiva és un sistema generalment integrat per un ordinador, un videoprojector i una pantalla amb un dispositiu de control de punter o de sistema tàctil, que permet projectar en una superfície interactiva continguts digitals en un format idoni per a la visualització individual o en grup. Disposa d’un programari específic per a la gestió del maquinari i per a l’elaboració i visionat de les presentacions i de les seqüències didàctiques que s'hi projectin o es portin a terme in situ.

Amb un programari adequat i aprofitant la xarxa de telecomunicacions es pot treballar conjuntament en un mateix document compartit i visualitzar simultàniament en els ordinadors interconnectats les modificacions que s'hi fan. Es pot interactuar directament sobre la superfície de projecció en alguns casos de forma tàctil i en altres (depenent del fabricant) amb el suport de punters i altres perifèrics amb connexió directa o inalàmbrica (infrarojos o bluetooh).

Els taulers interactius, des del punt de vista tecnològic, poden ser:

 • Electromagnètic: Numonica, Interwrite, Promethean…
 • Infraroig: LiveTouch
 • Ultrasons-Infraroig: MIMIO, eBeam
 • Tàctil: TeamBoard, Polyvision, SmartBoard

La instal•lació bàsica a l’aula

A les aules dels centres educatius, a la instal•lació bàsica d’una PDI que consta, com s’ha comentat anteriorment, d’un ordinador, un vídeoprojector i d’un tauler interactiu, s’hi afegeix un sistema de so i un kit de control multimèdia que en facilita l’ús per part del professorat.

La posada en marxa

Per a poder utilitzar aquest sistema amb tota la seva potencialitat cal que l’ordinador tingui instal•lat sempre el programari de gestió del tauler. Cada marca de tauler té el seu propi programari de gestió, que possibilita accedir a tots els processos d’interactivitat que permet el dispositiu.

El programari de gestió sempre se serveix amb el tauler, però també es pot descarregar des del web del fabricant previ registre i disposant d’un número de sèrie del producte.

En aquestes adreces podreu descarregar el programari d’algun dels models de PDI presents al catàleg que el Departament d’Educació posa a disposició dels centres educatius.

La versió gratuïta i d’ús il•limitat en el temps del programari Interwrite Workspace instal•la només una part del programari (només mode interactiu, els modes oficina i pissarra només s’instal•len amb el programari complet).

La descàrrega del programari Mimio Studio no és completa, només estan actives algunes funcions, les que permeten la visualització d’arxius elaborats amb el propi programari. Per a poder tenir accés a la totalitat de les funcions cal adquirir una llicència o disposar d’una PDI Mimio.

La versió 10, necessita un núm. de sèrie d’un producte, però permet la descàrrega d’una versió de proves de 30 dies que disposa de la totalitat de les funcions del programari. També es pot descarregar de manera gratuïta i sense restriccions d’ús en el temps la versió 9.7 del programari, tot i que algunes funcions estan restringides si no es té connectat l’ordinador a un tauler Smart.

Per exemple si descarregueu el Programari Smartboard – Notebook 10 des de l’adreça que us hem donat, al vostre ordinador se us baixarà un paquet que haureu d’instal•lar:

En instal•lar aquest programari a l’ordinador, i de manera automàtica, també s’instal•laran diferents prestacions en punts diversos (una entrada a la carpeta d’impressores –Smart Notebook Document Writer, carpetes dins Els meus documents, una icona d’accés directe a l’escriptori, una entrada al menú Els meus programes i una icona per a la barra d’accés ràpid…) que facilitaran la vostra feina.

Després de la instal•lació, quan s’obre per primer cop el programari, cal que l’ordinador estigui connectat amb el tauler interactiu per tal que el detecti i siguin operatives totes les seves aplicacions. La connexió de l’ordinador amb el tauler se sol fer de dues maneres, la primera i més comú mitjançant cable USB o paral•lel i la segona és a través de Bluetooth.

A reporteducacio.cat hi trobareu un mostrari de les principals marques de PDI, amb l'accés a la pàgina web del fabricant i d'altres informacions (repositoris, programari, distribuïdors…).

La configuració de la PDI

Els diferents programes de gestió de PDI permeten accedir a diferents opcions de configuració del dispositiu (idioma, dispositius mòbils, orientació/calibratge…). La manera de fer-ho varia segons el tipus de PDI (Taulers de control, Administració de dispositius…).

La primera operació que s’ha de realitzar, una volta l’ordinador ha detectat el tauler, és Orientar o Calibrar o Alinear. Amb aquesta operació es defineix quina és la superfície de treball del tauler. Aquesta superfície sol coincidir amb les dimensions de la imatge projectada pel videoprojector.

Aquesta operació, que serveix perquè hi hagi precisió en la resposta del mateix, s’ha de realitzar prement amb el dit o amb un punter electrònic sobre el punt de calibratge o centre de destinació (marcat amb una creu).Orientar, Calibrar o Alinear és una operació que s’ha de realitzar sempre que el tauler o el videoprojector s’hagin mogut de lloc. També convé de realitzar-la de tant en tant perquè les pissarres digitals interactives, amb l’ús continuat solen desalinear-se i perden una mica de precisió, precisió que es recupera si es realitza de nou l’operació.

Comenceu a utilitzar una pissarra digital interactiva a l'aula

Una vegada es té instal•lada una PDI a l’aula i s'ha après a realitzar una operació bàsica de configuració com és orientar, calibrar o alinear el tauler, hi ha tot un seguit de dinàmiques habituals a les aules que es poden fer amb la PDI sense necessitat de conèixer en profunditat ni usar el programari específic de la PDI.

Amb la PDI es pot fer tot allò que ja es feia quan es disposava a l’aula només d’un ordinador, un projector de vídeo i una superfície de projecció (pantalla, paret…), en destaquem les següents:

 • Exposicions i explicacions (descripcions, argumentacions, enumeracions…) temàtiques amb l’ús de programaris específics com l’Impress o el Power Point. Tant per part del professorat com de l’alumnat.
 • Ús de programes ofimàtics per a la creació de textos col•lectius, resums de sessions de treball a l’aula o recollir els resultats d'activitats basades en el diàleg i la presa de decisions.
 • Visualització col•lectiva de pàgines web i blocs, per a fer comentaris de notícies, de textos, d’imatges i gràfics, etc.
 • Presentació, realització, seguiment i correcció d’activitats elaborades amb programaris com Hot Potatoes, Jclic o els Quaderns Virtuals.
 • Posada en comú d'activitats individuals o col•lectives presents en plataformes d’e-learning.
 • Contrast d’informació de tota mena. L'accés ràpid i segur a fonts diverses d'informació a través de la connexió a la xarxa permet al docent mostrar les diferents maneres de tractar l'esmentada informació segons el mitjà utilitzat.
 • Visionat de documentals, diapositives/fotografies i de clips didàctics, així com d’altres objectes multimèdia que tinguin un valor educatiu.
 • Llibre de text digital, presentació i consulta d'una seqüència didàctica, explicació i argumentació i resolució d'activitats d'aprenentatge i d'avaluació.

Aquestes accions es veuen potenciades per la interactivitat del tauler que fan que el docent no hagi d’estar subjecte al teclat i al ratolí de l’ordinador, sinó que pot desenvolupar la seva acció davant el tauler i gestionar-ne les accions amb en punter o amb el dit. El fet que el docent no estigui subjecte ni al teclat ni al ratolí, però tampoc al llibre de text, li permet tenir un contacte visual gairebé permanent sobre l'alumnat, amb tots els avantatges que això comporta.