Mòdul 1. La PDI a l'aula. Els processos d'ensenyament i aprenentatge

Continguts

  • La pissarra digital interactiva (PDI): definició i tipus.
  • Coneixement de la configuració de la PDI i del seu programari de gestió.
  • Accés al programari i als tutorials.
  • Aspectes bàsics per a posar en marxa una PDI a l'aula.
  • Consideracions psicopedagògiques al voltant de l'ús d'una PDI a l'aula digital.
  • Coneixement de l’aprenentatge multimèdia.
  • Algunes estratègies per a l'ús de la PDI a l'aula.

Pràctiques

  • Pràctica 2: Característiques generals del programari de la PDI
  • Pràctica 3: Les PDI faciliten educar per experimentar i experimentar per educar
  • Pràctica 4: L’entorn personal i l’entorn col•lectiu d’aprenentage

Els continguts del mòdul i el projecte

En aquest primer mòdul es fa una presa de contacte amb la pissarra digital interactiva, se n'expliquen les característiques tècniques generals, tant de l'eina com del programari de gestió i es desenvolupen alguns aspectes psicopedagògics relacionats amb el seu ús a l'aula i el paper que juga el professorat i l'alumnat.

Els continguts del mòdul us donaran una base per a poder situar el vostre projecte en el marc del curs. Per això és important que en acabar el mòdul aneu identificant de manera succinta allò que podreu usar per anar bastint el vostre projecte.