La pissarra digital és un mitjà de projecció col·lectiva que dóna una nova dimensió a les presentacions. Amb el suport d'una PDI, els models de treball a l'aula de professorat i alumnat es modifiquen, de manera que poden generar tota mena de continguts d'una forma anàloga a la de la pissarra tradicional - de guix i esborrador -, però, amb tota la potencialitat d'un complex sistema tecnològic connectat a diversos perifèrics i interconnectat a una xarxa de telecomunicacions. La pissarra digital permet que l'alumnat sigui qui investiga, canalitza la informació i la transmet en un llenguatge adaptat a les necessitats del seu grup-classe.

Índex dels mòduls

Autoria

Servei Educatiu Baix Llobregat-6 (Centre de Recursos Pedagògics)

  • Jordi Dolcet Llaveria
  • Antoni Moga Ferrés
  • Elvira Safont Pitarch