Guia

Presentació

Aquest curs telemàtic s'adreça als mestres d'educació infantil i de primària i al professorat de secundària , i té com a principal objectiu que que tinguin una primera aproximació a l'ús de les PDI a l'aula fent una especial incidència al funcionament del programari de gestió i a aquelles estratègies d'ús que suposen un valor afegit a l'acció docent. Per això, a banda d'incidir en continguts relacionats amb el programari de gestió, també es fa referència a habilitats i estratègies basades en les eines de la web 2.0.

Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

  • Identificar les diferents tioologies de PDI.
  • Conèixer el potencial didàctic de la Pissarra Digital en relació a la millora del treball a l'aula
  • Conèixer les característiques generals del programari de gestió de la Pissarra Digital.
  • Identificar i classificar les principals eines i aplicacions del programari de gestió de les PDI en funció de la seva utilitat per a l'elaboració d'aplicacions didàctiques.
  • Facilitar pautes de cerca per a l'accés a recursos educatius per a PDI presents a la xarxa
  • Proposar i analitzar l’ús didàctic de recursos TAC amb Pissarra Digital.
  • Donar pautes per a l’ús de la Pissarra Digital a l’aula tot identificant diferents models didàctics

Continguts

El disseny del curs s'ha fet seguint una estructura molt concreta, instal·lació d'una PDI a l'aula, bases psicopedagògiques del treball a l'aula digital en general i amb una PDI en particular, presentació de les principals característiques del programari de gestió de les PDI, explicació tècnica del funcionament d'un dels programes més populars de gestió de taulers interactius, accés a recursos didàctics per a PDI i per acabar amb orientacions i estratègies per a treballar amb la PDI a l'aula.

Per aquestes raons anteriors el contingut del curs s'ha estructurat de la següent manera:

Mòdul 1: La PDI a l'aula. Els processos d'ensenyament i aprenentatge

Mòdul 2: Programari de gestió de la PDI (I)

Mòdul 3: Programari de gestió de la PDI (II)

Mòdul 4: Estratègies i recursos per a PDI

Les pràctiques que s'inclouen en aquest mòdul pretenen equilibrar la part teòrica i la part pràctica. A més propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat,i el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou.

Coneixements previs

Els materials d'aquest curs poden ser visualitzats amb les versions actualitzades dels navegadors Firefox i Internet Explorer . Per fer aquest curs, cal estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per Internet, enviar correu electrònic… i es requereixen unes destreses i uns coneixements bàsics en el domini d'eines ofimàtiques.

Requeriments tècnics

En aquest curs té un programari base de treball, el Notebook Smartboard Software, es tracta del programari de gestió de les pissarres digitals Smart. Si s'utilitza la versió 9.7 d'aquest programari que és de lliure accés (sense necessitat de tenir un producte Smart) us trobareu que algunes de les aplicacions no són accessibles si no teniu l'ordinador connectat a un dispositiu Smart. La versió 10, que és la que us proposem que utilitzeu, la podeu descarregar en versió de prova per a 30 dies i tindreu a la vostra disposició totes les aplicacions del programari, tingueu o no connectat l'ordinador a un dispositiu Smart.

Les pràctiques que se us demanaran al llarg del curs no cal que les feu sobre un tauler, les podeu fer directament sobre el vostre ordinador de treball, això no vol dir, que en un moment determinat pugueu realitzar-les sobre el tauler per tal d'anar agafant pràctica en l'ús de la PDI.

La instal·lació de programari nou en un ordinador no ha de presentar, en la gran majoria de casos, cap mena de disfunció, per tant no heu de tenir cap problema. Tanmateix, pot ser que algú de vosaltres tingui alguna disfunció en el resultat d'alguna pràctica. Per tal de mirar de superar aquestes disfuncions, s'aconsella repetir el procés d'instal·lació en un altre ordinador.

Fonts documentals

CHURCHES, Andrew. Bloom's and ICT Tools. Educational Origami, 2007. Disponible a http://edorigami.wikispaces.com/Bloom%27s+and+ICT+tools

DOLCET, Jordi; MOGA, Antoni; SAFONT, Elvira. D206. Ús metodològic de les pissarres digitals. Barcelona: Departament d'Ensenyament, 2008. Disponible a http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td206/

MARTI CARTES, Francina. Llegir.net. Un espai per aprendrea a llegir críticament a internet. Disponible a http://www.llegir.net/

MARTÍN IGLESIAS, Joaquín P. La pizarra digital interactiva (PDI) en la educación. Madrid: Anaya Multimedia, 2010 (Manual Imprescindible).

Servei de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement. Les pissarres digitals interactives. Una nova eina de treball a l'aula. Barcelona: Departament d'Ensenyament, 2011 (Col·lecció TAC; 3) Disponible a http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/TAC/TAC_3.pdf

SIEMENS, George. Conociendo el conocimiento. Ediciones Nodos, 2010. Disponible a http://www.nodosele.com/editorial/?page_id=51