En resum...

En resum, els cursos telemàtics poden incorporar fàcilment l'avaluació en tres moments:

  • Punt de partida: mitjançant qüestionaris inicials, mapes conceptuals, o l’anàlisi d’una imatge o una producció que focalitzi el conjunt del contingut del curs, …


  • L’avaluació durant el curs: s’aconsegueix mitjançant canvis en la redacció de les activitat o tasques proposades de manera que incloguin preguntes d’aplicació del que s’ha fet en el seu àmbit de treball personal i professional. Aquestes reflexions es van recollint per tal d’ajudar a encaminar la tasca final, el projecte. Per exemple amb preguntes o activitats del tipus: I en el teu centre, con ho faries? I a la teva aula, com ho faries després d’haver fet l'anterior activitat? Per a l’avaluació durant la realització del curs també es poden utilitzar instruments com el diari de bitàcola, el full de continuïtat o qualsevol altre instrument que permeti fer el seguiment de punts forts i dificultats al llarg del curs.


  • Al final caldrà veure en quina mesura s'ha pot donar resposta a les preguntes del punt de partida.