El servidor de terminals lleugers (LTSP)

LTSP són les sigles de Linux Terminal Server Project. Amb LTSP és possible reutilitzar maquinari antic fent-lo servir com a terminal lleuger.

La pàgina web oficial del projecte LTSP es troba a http://www.ltsp.org

A partir de la versió 5 de LTSP, les distribucions s'han fet càrrec d'implementar LTSP. Així, per a openSuSE, la URL al projecte Kiwi-LTSP es troba a: http://en.opensuse.org/LTSP

Malgrat des de l'equip Linkat es va tenir la precaució de fer un espill dels repositoris necessaris per implementar LTSP en la Linkat3 i donada la imminent irrupció de la Linkat4, us demanem que procediu a actualitzar la instal·lació autònoma de principis de curs, seguint les directrius del WikiLinkat i la transformeu en un servidor de clients lleugers.


Llegiu amb atenció la nota precedent i tan sols en el cas de que us sigui completament impossible actualitzar, empreu el contingut de la que segueix.


Per poder instal·lar els paquets LTSP del servidor de terminals, caldrà afegir els repositoris: LTSP i Virtualization. L'addició d'aquests repositoris es fa a través del mòdul de YaST Software Repositories. Un cop obert aquest mòdul, s'afegeix un nou repositori de la comunitat i, de la llista de repositoris mostrada, se seleccionen els repositoris: LTSP i Virtualization

La instal·lació de la versió 5 de LTSP es realitza, des de Linkat 3, instal·lant el paquet amb l'ajut del mòdul de YaST de Gestió de programari:

kiwi-ltsp-prebuilt

El mateix paquet que instal·lariem en el cas d'haver actualitzat el sistema, i prèvia incorporació del repositori pertinent.

zypper ar http://download.opensuse.org/repositories/server:/ltsp/openSUSE_11.2/ LTSPLa versió 5 de LTSP és recomanable per a estacions lleugeres que tinguin 128 Mb de RAM o més.
Es pot instal·lar LTSP 4.2 per a ordinadors que tinguin menys prestacions.

El dimensionament del servidor de terminals lleugers s'ha de fer de la forma següent:

Partició d'intercanvi de 4 Gb
256 Mb de RAM per al servidor i per cada estació lleugera afegir entre 128 Mb i 256 Mb de RAM en funció de l'ús que s'hagi de fer. Si es tracta d'un ús intensiu (amb moltes aplicacions obertes als terminals, llavors és recomanable assignar als terminals 256 Mb de RAM.

Si el servidor disposa de 4 Gb de RAM, el nombre de terminals que suportaria seria de:

1) Ús poc intensiu: 4 Gb RAM = 4096 Mb RAM = 256 Mb RAM per al servidor + 30 terminals * 128 Mb /terminal 2) Ús intensiu: 4 Gb RAM = 4096 Mb RAM = 256 Mb RAM per al servidor + 15 terminals * 256 Mb /terminal

Finalment, es recomana fer ús de CPUs que tinguin més d'un nucli. Així fins a 10 terminals una CPU amb un sol nucli podria ser una bona opció. A partir de 20 terminals es recomana CPUs amb més d'un nucli.

El servidor de terminals sempre s'ha de muntar o bé sobre un ordinador autònom Linkat o bé sobre un client d'aula linkat. Es desaconsella muntar-lo sobre un perfil servidor de centre ja que el servidor no instal·la els paquets educatius.

Configuració de la versió 5 de LTSP

La font principal d'informació sobre LTSP5 i openSuSe es troba a: http://en.opensuse.org/LTSP/Configuration

És recomanable emprar dues plaques de xarxa quan s'instal·la un servidor de terminals per separar el trànsit entre les dues xarxes. A l'exemple que es farà servir, l'ethernet eth0 és qui connecta el servidor de terminals a la xarxa del centre i l'ethernet eth1 és qui està connectada a la xarxa de terminals lleugers.
La IP assignada a la placa eth0 és: 192.168.0.180 i la IP assinada a la placa eth1 és: 192.168.10.1

Un cop instal·lat el paquet kiwi-ltsp-prebuilt, s'ha d'anar a l'editor de /etc/sysconfig que es troba al YaST dins de l'apartat System (Menú: Sistema→ Sistema→ YaST→ System→ Editor de /etc/sysconfig).

Un cop obert l'editor de /etc/sysconfig, s'ha d'anar a: Kiwi-ltsp tal i com es mostra a la figura següent:

S'han d'emplenar els camps que fan referència a la configuració de la xarxa com ara la IP del servidor, la porta de sortida i les IPs dels DNS. Cal seleccionar la interfície correcta per al DHCP.

Els paràmetres que s'han de configurar i que s'han de tenir en compte són:

DHCP_RANGE 192.168.10.50 192.168.10.200
DHCP_SUBNET 192.168.10.0
DHCP_NETMASK 255.255.255.0
DHCP_IFACE eth1
SERVER_IP 192.168.10.1
DOMAIN intracentre

La següent imatge animada recull tot el procés de configuració del servidor de terminals a través de l'editor de /etc/sysconfig:

:!: Imatge animada

Com es pot veure, s'ha assignat el rang 192.168.10.50 fins al 200 per a la xarxa de terminals lleugers. Aquestes IPs s'utilitzen només per comunicar els terminals lleugers amb el servidor de terminals.

Cal recordar que és molt recomanable segmentar el trànsit de la xarxa de terminals lleugers i la xarxa del centre per la qual cosa es recomana que la màquina tingui dues ethernets (eth0 i eth1). En l'exemple anterior, la placa eth1 dóna servei a la xarxa de terminals lleugers amb IPs dins del rang 192.168.10.0.

Un cop configurats aquests paràmetres, es procedeix a la creació de la imatge amb la comanda:

kiwi-ltsp-setup -c


Aquesta comanda s'ha d'executar com a root:

su -
kiwi-ltsp-setup -c


El fitxer de configuració del servidor de terminals (LTSP 5) lts.conf es troba ubicat al directori: /srv/tftpboot/KIWI

Per facilitar la feina de configuració del fitxer lts.conf, s'ha deixat a:

http://download-linkat.xtec.cat/d83/Linkat3_LTSP5/lts.conf

un fitxer de configuració preparat per fer-lo servir. En cas que les IPs utilitzades no siguin 192.168.10.x, només cal editar aquest fitxer i canviar les IPs per les emprades.

Per reemplaçar el fitxer lts.conf generat per LTSP, cal copiar el proposat i ja preconfigurat al directori /srv/tftpboot/KIWI amb la comanda:

cp lts.conf /srv/tftpboot/KIWI/.També se'n pot fer ús de l'eina: easy-ltsp per configurar els paràmetres que afecten la configuració del servidor de terminals i dels terminals lleugers.


Un bon manual sobre LTSP 5 el trobareu a:

http://download-linkat.xtec.cat/d83/LTSP5-Upstream-Spanish.pdf


Recomanem també la consulta de la pàgina per a una configuració més avançada del servidor de terminals:

http://en.opensuse.org/LTSP/Tips_and_Tricks

Per poder arrencar un ordinador antic per xarxa es pot fer servir el

CD Live de Clonezilla . L'entrada del menú Network Boot: Network boot via gPXE permet l'arrencada dels ordinador a través de la xarxa. Un cop s'ha iniciat l'arrencada del terminal lleuger, el CD es pot treure del lector i ser usat per arrencar-ne un altre.