Configuració del servidor de terminals lleugers en Linkat 3

Introducció

El servidor de terminals lleugers permet reutilitzar ordinadors antics o bé ordinadors de baix cost com a terminals gràfics. Aquests ordinadors o terminals lleugers depenen d'un ordinador que els proporciona el sistema operatiu, CPU, memòria i disc dur. En aquest mòdul es mostra com configurar un servidor de terminals lleugers en Linkat


Aquest mòdul consta d'una pràctica que fa referència a: